«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Metsäsairila Oy : Jätteiden keruupalvelu

18.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023790
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-547842

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metsäsairila Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2011619-0
Postiosoite:PL 106 (Arkistokatu 12)
Postinumero:50101
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sami Hirvonen
Puhelin:+358 407138111
Sähköpostiosoite:sami.hirvonen@metsasairila.fi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsasairila.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Jätehuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Jätteiden keruupalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Jätteisiin liittyvät palvelut. (90500000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sekajätteen keräys ja kuljetus Mikkelin kaupungin haja-asutusalueella sekä Mikkelin kaupungin, Mikalo Oy:n, Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ja MOAS Oy:n kiinteistöillä. Hyötyjätteiden keräys ja kuljetus koko Metsäsairila Oy:n toiminta-alueella. Hankinnan aiemmat ilmoitukset: Tietopyyntö: HILMA 2019-005535 julkaistu 13.3.2019 Ennakkoilmoitus: HILMA 2019-002652 julkaistu 5.2.2019

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2787000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Jätteisiin liittyvät palvelut. (90500000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Mikkeli (K491)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kokonaisalueurakka, sisältäen tarjouspyynnössä mainitut urakka-alueet 1-10.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja pidättää itsellään mahdollisuuden tämän asiantuntijapalvelun suorittamisen aikana tai sen seurauksena syntyvän tarpeen johdosta lisähankinnan suorittamiseen tämän tarjouskilpailun voittaneelta toimittajalta. Lisähankinnan on oltava sisällöltään ja tarvittavan tai syntyvän osaamisen suhteen kytköksissä tämän kilpailutuksen sisällön kanssa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Mikäli alueiden 1-10 erilliset voittavat tarjoukset ovat yhteensä edullisempi kuin vaihtoehtoisen tarjouksen voittava tarjous, valitaan alueille 1-10 kullekin yksittäinen voittanut tarjous. Jos vaihtoehtoinen voittava tarjous on edullisempi kuin alueille esitettyjen erillisten edullisimpien tarjousten summa, valitaan vaihtoehtoinen tarjous.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-256441

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Jätteiden keruupalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lassila & Tikanoja Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI16801400
Postiosoite:Kaartilantie 1
Postinumero:57230
Postitoimipaikka:Savonlinna
Maa:Suomi
Puhelin:+358 5065309
Sähköpostiosoite:vesa-matti.aaltonen@lassila-tikanoja.fi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2787000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Palvelu ja sen laatukriteerit on kuvattu yksityiskohtaisesti urakkaohjelmassa (LIITE 1). Tarjouksen jättämiseen liittyvät ohjeet löytyvät liitteestä 2. Tarjouksen tulee sis. dokumentit: - Valitulla urakoitsijalla pitää olla esittää referenssi vähintään yhdestä vastaavan kaltaisesta kuntaurakasta. Tarjoukseen tulee liittää referenssitodistus, joka osoittaa, että palveluntarjoaja on aikaisemmin toteuttanut kuntasektorille vastaavaa jätehuoltopalvelua. Todistuksessa tuodaan ilmi sopimusosapuoli sekä palvelun laatu ja kesto. Laadulla tarkoitetaan, mitä jätejakeita palvelu on sisältänyt. - Selvitys käytettävissä olevasta urakkaan käytettävästä autokalustosta ja autojen liikenneluvista sekä henkilökunnasta ja jätelain mukaisesta toiminnan ilmoittamisesta jätehuoltorekisteriin koskien jätteen ammattimaista kuljettamistautokalustosta. - Selvitys käytettävistä työehtosopimuksista yrityksessä tai mitä työehtosopimusta sen alihankkijoiden toiminnassa noudatetaan ja mitä se tarkoittaa palkkatason ja muiden velvoitteiden osalta jos se ei noudatettavasta työehtosopimuksesta suoraan käy selville. - Liiteen 3 taulukot täytettyinä omilla hintatiedoilla Kuhunkin urakka-alueeseen kuuluvista kohteista on olemassa erillinen osoitteellinen listaus, joista osoitetietojen lisäksi ilmenevät jätteiden keräysvälineet ja määrät. Osoitteellinen listaus on saatavissa pyydettäessä. Listaus pyydetään tilaajalta sähköpostitse osoitteella jatehuolto@metsasairila.fi. Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla ”Kilpailutus: Osoitteellinen listaus”. Pyynnön yhteyteen on liitettävä allekirjoitettuna lomake ”Henkilötietojen siirtosopimus ja käsittelytoimet” (LIITE 4). Lomakkeen voi liittää sähköpostiin allekirjoitettuna ja skannattuna asiakirjana tai allekirjoitukseen voi käyttää Acrobat Reader –sovelluksen toimintoa ”Allekirjoituksen lisääminen” (https://helpx.adobe.com/fi/reader/using/sign-pdfs.html). Osoitetiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain tarjouslaskentaa varten. Tiedot on tuhottava käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen (Tietosuoja-asetus GDPR), viimeistään kun Metsäsairila Oy:n hankintapäätöksestä on kulunut 14 pv.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Metsäsairila Oy
Postiosoite:PL 106 (Arkistokatu 12)
Postinumero:50101
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Puhelin:+358 407138111
Sähköpostiosoite:sami.hirvonen@metsasairila.fi
Internet-osoitehttps://www.metsasairila.fi/
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.11.2019
«« Takaisin