«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Askolan kunta : Monninkylän koulun purku-urakka

15.11.2019 17:28
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023729
Tarjoukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Askolan kunta
Y-tunnus 9000162-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninentoimi
Yhteyshenkilö Esko Halmesmäki
Postiosoite Askolantie 30
Postinumero 07500
Postitoimipaikka Askola
Maa Suomi
Puhelin +358400775527
Sähköpostiosoite esko.halmesmaki@askola.fi
Faksi +35819663538
Internet-osoite (URL) http://www.askola.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/askola?id=262677&tpk=d4aa62d2-87ad-4d83-b41b-349fa1578390
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Monninkylän koulun purku-urakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
262677
Hankinnan kuvaus

Pyydetään tarjouksia Monninkylän koulun purku-urakasta liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suoritettavaksi kokonaisurakkana. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Rakennus-ja purkutöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennustekniset-ja purkutyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Arvioitu urakan alkamisajankohta viikolla 3 tammikuussa 2020 ja urakka tulee olla valmis 20.4.2020. Rakennus-ja purkukohdetta esitellään yhteisesti 26.11.2019.klo 14.00. Tutustumiskäynnillä tutustumiskäyntiin osallistujan tulee allekirjoittaa tutustumislomakkeen. Tutustumislomake tulee palauttaa allekirjoitettuna tutustumiskäynnillä tilaajan edustajalle. Tilaaja tai tilaajan edustaja on tutustumiskäynnillä paikalla tutustumisajankohtana Monninkylän koulun pohjoispäädyssä koulun väistötilaparakkien kohdalla, kokoontuminen sille alueelle. Ennakkoilmoitusta osallistumisesta tutustumiskäynnille ei tarvitse tehdä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: poisto (IA26-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Askola (K018)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
13.1.2020 - 4.5.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan liikevaihto viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan tulee olla vähintään 250 000 euroa. Tarjoajalla on kokemusta rakennusten purkutöistä viimeisen viiden vuoden aikana. Tarjoajalla muuta kokemusta rakennus- tai maanrakennustöistä viimeisen viiden vuoden aikana. Tarjoajalla on omaa purkutyökone-ja kalustoa tai mikäli ei ole niin tarjoaja esittää yhteistyökumppanin tai aliurakoitsijan millä purkutyöhön soveltuvaa kalustoa on. Tarjoajalla on maankäyttö-ja rakennuslain vaatimusten edellyttämä vastaava työnjohtaja käytettävissä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen asiakirjat kirjanpitäjän tai tilintarkastajan todistuksella. Referenssiluettelo toteutuneista purkukohteista viimeisen viiden vuoden ajalta ja rakennuttajan yhteystiedot. Referenssiluettelo muusta rakennus- tai maanrakennus kohteista viimeisen viiden vuoden ajalta ja rakennuttajan yhteystiedot. Tarjoajan oma, yhteistyökumppanin tai aliurakoitsijan purkutyöhön soveltuvan kaluston luettelo, yhteistyökumppanin tai aliurakoitsijan yhteystiedot merkittävä luetteloon. Tarjoaja vakuuttaa että tarjoajalla on vaatimusten mukainen vastaavatyönjohtaja käytettävissä ja voi esittää henkilön tilaajalle ennen hankintapäätöstä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennus-ja purkukohdetta esitellään yhteisesti 26.11.2019.klo 14.00. Tutustumiskäynnillä tutustumiskäyntiin osallistujan tulee allekirjoittaa tutustumislomakkeen. Tutustumislomake tulee palauttaa allekirjoitettuna tutustumiskäynnillä tilaajan edustajalle.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset tulee antaa tarjouspyyntöasiakirjoissa olevalla tarjouslomakkeella, tarjouslomake tulee täyttää kaikilta kohdin ja allekirjoittaa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjouslomake on sekä Word että pdf muodossa ja urakoitsija voi halutessaan täyttää Word muotoisen lomakkeen koneella mutta se tulee myös erikseen allekirjoittaa, lomakkeen muiden kohtien muokkaus on kielletty. Pdf muotoisen lomakkeen voi täyttää kirjoittamalla kynällä hyvin selvästi ja lopuksi allekirjoittamalla lomakkeen. Molemmat lomakkeet voidaan skannata allekirjoituksen jälkeen omalle koneelle. Tarjouslomake tulee palauttaa tämän tarjouspalvelu.fi kautta määräaikaan mennessä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin