«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Kirkkonummen kunta : Vanhusten kotihoitoa, lapsiperheiden kotipalvelua sekä vaikeavammaisten henkilökohtaista apua koskeva tarjouspyyntö/ Kirkkonummen kunta (262193/ KIRDNO 1458/2019)

18.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023727
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-548150
Tarjoukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=262193&tpk=a7dc2b82-e853-410d-af8a-e0f32151ff54

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kirkkonummen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203107-0
Postiosoite:PL 20 (Ervastintie 2)
Postinumero:02401
Postitoimipaikka:Kirkkonummi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ari Hasu
Puhelin:+358 405748599
Sähköpostiosoite:ari.hasu@kirkkonummi.fi
Faksi:+358 98786053
NUTS-koodi:Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kirkkonummi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=262193&tpk=a7dc2b82-e853-410d-af8a-e0f32151ff54

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=262193&tpk=a7dc2b82-e853-410d-af8a-e0f32151ff54
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vanhusten kotihoitoa, lapsiperheiden kotipalvelua sekä vaikeavammaisten henkilökohtaista apua koskeva tarjouspyyntö/ Kirkkonummen kunta (262193/ KIRDNO 1458/2019)
Viitenumero:
262193
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Avustavaan hoitoon (LA32-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisiin velvoitteisiin perustuvaa lapsiperheiden kotipalvelua, lain 20 §:n mukaisiin velvoitteisiin perustuvaa vanhusten kotihoitoa sekä vammais-/sosiaalihuolto- sekä erityishuoltolain mukaisiin velvoitteisiin perustuvaa vaikeavammaisten henkilökohtaista apua. Tarjouspyynnön kohteina olevat palvelut on järjestetty tarjouksen tekemistä varten seuraaviin osa-alueisiin: -Osa-alue 1) Vanhusten kotihoito/ SUOMENKIELINEN, - Osa-alue 2) Lapsiperheiden kotipalvelu/ SUOMENKIELINEN, - Osa-alue 3) vaikeavammaisten henkilökohtainen apu/ SUOMENKIELINEN - Osa-alue 4) Vanhusten kotihoito/ RUOTSINKIELINEN - Osa-alue 5) Lapsiperheiden kotipalvelu/ RUOTSINKIELINEN -osa-alue 6) vaikeavammaisten henkilökohtainen apu/ RUOTSINKIELINEN.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 8000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1) Vanhusten kotihoito/ SUOMENKIELINEN
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kirkkonummi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuvaus sopimuksen kohteena olevan osa-alueen sisällöstä on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä (yksityiskohtaisemmin liitteellä 3 Palvelukuvaus).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2) Lapsiperheiden kotipalvelu/ SUOMENKIELINENKIELINEN
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kirkkonummi (K257)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuvaus sopimuksen osa-alueen sisällöstä on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä (yksityiskohtaisemmin liitteellä 3 Palvelukuvaus).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3) Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu/ SUOMENKIELINEN
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B) , Kirkkonummi (K257)
Kirkkonummi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuvaus sopimuksen kohteena olevanosa-alueen sisällöstä on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä (yksityiskohtaisemmin liitteellä 3 Palvelukuvaus)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 4) Vanhusten kotihoito/ RUOTSINKIELINEN
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kirkkonummi (K257)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuvaus sopimuksen kohteena olevan osa-alueen sisällöstä on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä (yksityiskohtaisemmin liitteellä 3 Palvelukuvaus)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 5) Lapsiperheiden kotipalvelu/ RUOTSINKIELINEN
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kirkkonummi (K257)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuvaus sopimuksen kohteena olevan osa-alueen sisällöstä on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä (yksityiskohtaisemmin liitteellä 3 Palvelukuvaus)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 6) Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu/ RUOTSINKIELINEN
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B) , Kirkkonummi (K257)
Kirkkonummi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuvaus sopimuksen kohteena olevan osa-alueen sisällöstä on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä (yksityiskohtaisemmin liitteellä 3 Palvelukuvaus).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarjouspyynnön kohdan "Soveltuvuusvaatimukset" mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinnassa käytettävät menettelyt on kuvattu tarjouspyynnössä. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjoajan tulee toimittaa todistukset/ dokumentit soveltuvuutensa osoittamiseksi tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" yksilöidyllä tavalla. Tarjoajan valintaa koskeva menettelytapa on määrätty tarjouspyynnön kohdissa "Sopimusmenettely" ja "Päätöksenteon perusteet".

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin