«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ylivieskan kaupunki/Jokilaaksojen pelastuslaitos : Ambulanssin ja korityön kokonaishankinta

18.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023717
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-546459
Tarjoukset 19.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ylivieska?id=262013&tpk=4805f920-4b8d-4469-81cd-653671f7c626

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ylivieskan kaupunki/Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0190557-3
Postiosoite:Puusepäntie 2
Postinumero:84100
Postitoimipaikka:Ylivieska
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marko Jämsen
Puhelin:+358 444296018
Sähköpostiosoite:marko.jamsen@jokipelastus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jokipelastus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ylivieska?id=262013&tpk=4805f920-4b8d-4469-81cd-653671f7c626

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ylivieska?id=262013&tpk=4805f920-4b8d-4469-81cd-653671f7c626

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ambulanssin ja korityön kokonaishankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ambulanssit. (34114121-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ylivieskan kaupunki / Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen ensihoidon käyttöön tulevista ajoneuvoista.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3150000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ambulanssit. (34114121-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee vuonna 2020 ja 2021 hankittavien ambulanssien kokonaistoimitusta Jokilaaksojen pelastuslaitokselle. Hankittavien ambulanssien alustava lukumäärä on 10-16 kpl. Lisäksi on tarjottava vuoden 2022 aikana optiona hankittavia ambulansseja 1-7 kpl. Valmiin ambulanssin tulee täyttää SFS EN 1789 + A2 standardin mukaiset vaatimukset sekä ajoneuvolain 12.12.2014/1042 määrätyt M – luokan ominaisuudet tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mikäli jäljempänä SFS EN 1789 + A2 standardiin on poikkeama, noudatetaan Tilaajan vaatimuksia. Laitteiden on oltava täysin yhteensopivia Jokilaaksojen pelastuslaitoksen käytössä olevien ambulanssien ja niiden rakenteiden ja varusteiden kanssa sekä ensihoidon muiden toimintojen kanssa. Valmis kokonaispaketti sisältää alustan ja korityön sekä tarvittavat paikat varusteille.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tarjouksessa on tarjottava vuoden 2022 aikana tarjouspyynnön mukaisia optiona hankittavia ambulansseja 1-7 kpl.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa mahdollisuuden hankkia tilattavien ambulanssien alustan osalta nelipyörävedolla varustetut ambulanssit. Kyseinen vapaaehtoinen optio tulee hinnoitella erikseen tarjouspyynnössä. Päätös option käytöstä päätetään tilauskohtaisesti tilausten yhteydessä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö edellyttää, että Tarjoaja täyttää tilaajavastuulain (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233) velvoitteet.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Valitun toimittajan/toimittajien kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus (Liite 3). Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.12.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnat toteutetaan leasingrahoituksella. Ajoneuvot liitetään Ylivieskan kaupungin leasing-rahoitus-sopimukseen. Hinta ei ole ainoa valintaperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa. Vertailuperusteena pisteytys kokonaishankinnasta. Autot luovutetaan tilaajalle tankattuna ja katsastettuna.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin