«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kajaanin Vesi-liikelaitos : Vesi- ja jätevesiviemärijohtojen saneeraus aukikaivamattomilla menetelmillä vuosina 2020-2023

15.11.2019 13:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023692
Tarjoukset 30.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kajaanin Vesi-liikelaitos
Y-tunnus 0214958-9
Yhteyshenkilö Markku Piirainen
Postiosoite Onnelantie 10
Postinumero 87100
Postitoimipaikka Kajaani
Maa Suomi
Puhelin +358447100276
Sähköpostiosoite markku.piirainen@kajaani.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kajaannvesi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kajaani?id=261690&tpk=669be676-cedf-4775-8fd7-fd746e6e0f0c
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vesi- ja jätevesiviemärijohtojen saneeraus aukikaivamattomilla menetelmillä vuosina 2020-2023
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KAJDno-2019-1311
Hankinnan kuvaus

Saneerattavat kohteet ja niiden laajuus Vesijohdot Tarjouspyyntö koskee Kajaanin Veden runko-, jakelu ja katualueen tonttivesijohtojen saneerausta vuosien 2020-2023 aikana aukikaivamattomilla menetelmillä soveltuvien metallisten runkovesijohtojen saneerausta. Saneerattavat vesijohtojen ovat dn 50, dn75, dn100, dn150, dn200, dn250, dn300 putkia. Kajaanin vesi –liikelaitos pyrkii saneeraamaan vuosien 2020- 2023 aikana vuosittain aukikaivamattomilla menetelmillä runkovesijohtoja noin 500 - 2000 m. Saneerauskohteiden putki pituudet vaihtelevat välillä 100- 1200 m:n välillä. Saneerauskohteet sijaitsevat pääosin asemakaava-alueella. Työmenetelmät valitaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa alueen liikenteelle, elinkeinonharjoittajille ja asukkaille. Urakoitsija teettää kustannuksellaan tarvittaessa, mikäli saneerausmenetelmä vaatii saneerattavan putkilinjan pesun ja videokuvauksen, ennen uuden putken asennusta. Mikäli kuvauksissa ilmenee uuden putken asennukseen liittyviä ongelmia, ne selvitetään yhteistyössä rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa, ennen työn etenemistä. Tarjoushintojen tulee sisältää ennen putkiston käyttöön ottoa suoritettavat painekokeet, huuhtelut ja desinfioinnit sekä verkostoveden näytteenotot tutkimustodistuksineen rakennuttajan hyväksymässä laboratoriossa. Tutkimustodistusten perusteella rakennuttaja tekee päätöksen saneeratun verkosto-osan käyttöön otosta, mikäli verkostovesinäytteissä on puutteita, urakoitsija suorittaa kustannuksellaan verkosto-osan desinfioinnin uudelleen, jonka tulos varmistetaan uusintanäytteillä. Jätevesiviemärijohdot Tarjouspyyntö koskee Kajaanin Veden viemäriverkoston vuosien 2020-2023 aikana aukikaivamattomilla menetelmillä saneerattavaksi soveltuvia viemäriverkoston betonisia viemäriputkilinjoja ja pääosin niissä olevien betonisten viemärikaivojen saneerausta. Saneerattavien betoniviemärien sisähalkaisijat ovat 150mm, 225 mm, 300 mm, 375 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm ja 800 mm. Kaivojen halkaisija vaihtelee 800mm- 1500mm välillä. Kajaanin vesi –liikelaitos pyrkii saneeraamaan vuosien 2020- 2023 aikana vuosittain aukikaivamattomilla menetelmillä jätevesiviemäreitä noin 500-1500 m ja samalla ko. linjojen betoniset jätevesiviemärin tarkastuskaivot saneerataan. Saneerauskohteiden putki pituudet vaihtelevat välillä 100- 1200 m:n välillä. Urakoitsija teettää kustannuksellaan saneeratun putkilinjan pesun ennen sanerauksen aloitusta ja TV-kuvauksen ennen ja jälkeen saneerausta. Kuvausmateriaali tulee tallentaa digitaalisessa muodossa joko ”muistitikulle” tai cd-levykkeelle ja tallennustiedoston tulee sisältää kuvauksen katseluohjelman, jonka avulla kuvausmateriaalia voidaan tarkastella tietokonepäätteeltä. Katseluohjelmassa tulee olla mahdollisuus tarkastella viemärin kaltevuutta näytöllä kuvauksen etenemisen mukaan, lisäksi katseluohjelmalla on voitava tulostaa yksittäisiä kuvia halutusta kohtaa linjaa ja graafinen käyrästö viemärinkallistuksesta halutusta viemärilinjan osasta. Kuvauksen eteneminen ”sidotaan” tilaajalta saatavaan verkostokarttaan merkittyjen kaivonumeroiden mukaisesti. Viemärissä kulkevan laitteiston tulee soveltua dn160-1000mm viemärien kuvaukseen ja siinä on oltava seuraavat vähimmäisominaisuudet: Itse vetävä kamerakelkka, varustettu kauko-ohjauksella, kääntyvällä kuvauspäällä ja riittävän tehokkaalla valaisimella. Kuvauksen yhteydessä laitteella on voitava ottaa yksittäisiä valokuvia mahdollisista poikkeama kohdista. Toteutus Saneerauskohteiden toteutusajankohta sovitaan kohteittain erikseen, kuitenkin siten, että saneeraukset tehdään talvikauden ulkopuolella vesijohtoverkoston osalta pääsääntöisesti touko- marraskuun välisenä aikana ja viemäriverkoston osalta maaliskuun - joulukuun välisenä aikana. Työn laajuus neuvotellaan tapauskohtaisesti ennen työn aloittamista siten, että ylimääräiset matkakulut yms. vältetään. Liikennejärjestelyistä katu-/tiealueilla vastaa urakoitsija. Pääsääntöisesti kohteen putkiston saneerausurakoitsija suorittaa tai teettää aliurakoitsijallaan maanrakennustyöt. Tällöin pääurakoitsijana toimii putkiston saneerausurakoitsija ja vastaa koko työmaasta päätoteuttajan ominaisuudessa. Saneeraustyöhön liittyvät maanrakennustyöt pienissä kohteissa voi teettää myös tilaaja. Menettelytavoista työmaakohtaisesti sovitaan aina kirjallisesti. Liikennejärjestelyistä vastaa urakoitsija tilaajan valvonnassa. Työmaan turvallisuusasioista vastaa urakoitsija, mikäli hän toimii työmaan pääurakoitsijana (päätoteuttajana). Mikäli kohteelle ei nimetä pääurakoitsijaa työturvallisuudesta vastaa rakennuttaja. Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla voimassa olevat tieturva 1 (työnjohtajilla tieturva 2), työturva, tulityö ja vesihygienia osaamiskoulutukset voimassa (voimassa olevat kortit) sekä muoviputkihitsauksia tekevillä henkilöillä muoviputkihitsaajan pätevyydet voimassa. Saneerausmenetelminä käytetään vesijohtoverkoston saneerauksessa pitkäsujutusmenetelmää, muotoputkisujutusmenetelmää, pakkosujutusmenetelmää tai vaakaporausmenetelmää. Jätevesiviemäriverkoston saneerausmenetelminä käytetään pitkäsujutusmenetelmää, pätkäsujutusmenetelmää tai sukkasujutusmenetelmää. Viemärien pätkä-ja pitkäsujutusmenetelmissä tulee välitilan täyttö olla mukana, kuten myös kaivojen välitilan valu sisäkaivon asennuksen jälkeen. Jätevesiverkoston kaivojen saneeraus suoritetaan pitkäsujutus-ja pätkäsujutusmenetelmässä asentamalla betonikaivon sisään PE-kaivo, jonka pohjaosa on muotoiltu. sukkasujutusmenetelmässä kaivot saneerataan sukittamalla kaivo sisäpuolelta tai ruiskuttamalla kaivon sisäpinta tiiviiksi pohjaosan muotoilun jälkeen. Tarjottavat menetelmät Saneerausmenetelminä voidaan tarjota vesijohtoputkiston saneerauksiin Pakkosujutusmenetelmää, pitkäsujutusmenetelmää, muotoputkisujutusmenetelmää ja vaakaporausmenetelmää. Jätevesiviemärisaneerauksien osalta saneerausmenetelminä voidaan tarjota pitkäsujutusmenetelmää, pätkäsujutusmenetelmää ja sukkasujutusmenetelmää. Jätevesiviemärien tarkastuskaivojen saneerauksesta annetaan tarjouksessa yksikköhinnat (yksikköhinta kaivoista viemärin saneerausmenetelmän mukaisesta kaivon saneerauksesta). Saneerausmenetelmän valinnan kohteittain päättää tilaaja.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut. (65100000-4)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Tarjouspalvelu.fi ja Hilma-palvelussa. Tarjous on laadittava liitteineen suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Kajaanin Vesi -liikelaitos, johtokunta
Postiosoite Onnelantie 10
Postinumero 87100
Postitoimipaikka Kajaani
Maa Suomi
Puhelin +358 61552949
Sähköpostiosoite kajaaninvesi@kajaani.fi
Internet-osoite http://www.kajaaninvesi.fi
«« Takaisin