«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väylävirasto : Vt 3 Hämeenkyrönväylän rakennuttajakonsultti

18.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023684
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-547320
Tarjoukset 14.01.2020 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257205&tpk=ed4814ca-94c3-4c4a-914e-1e9bc0023d87

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastisilta 12A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Akseli Nurmi
Puhelin:+358 505633742
Sähköpostiosoite:akseli.nurmi@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257205&tpk=ed4814ca-94c3-4c4a-914e-1e9bc0023d87

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257205&tpk=ed4814ca-94c3-4c4a-914e-1e9bc0023d87
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vt 3 Hämeenkyrönväylän rakennuttajakonsultti
Viitenumero:
VÄYLÄ/6521/02.01.07/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Väylävirasto pyytää tarjoustanne vt 3 Hämeenkyrön väylän rakennuttamisesta. Palveluntuottaja toimii projektipäällikön ohjauksessa eikä tuota itsenäisiä palveluita kokonaisuudessaan. Tehtävät ovat yksilöimättömiä rakennuttamiseen liittyviä osatehtäviä. Hankittava asiantuntijapalvelun tarve kohdistuu työmäärältään suurimmaksi osaksi urakan työmaavalvontaan, sekä jossain määrin myös rakennuttamiseen. Tähän toimeksiantoon kohdistuva rakennusurakka on sopimusmalliltaan STk-tyyppisenä, jossa on lisäksi sopimusvaiheen ja toteutuksen välissä kehitysvaihe (kyseessä kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja toteuta -urakka eli STk-urakka). Tehtävään kuuluu myös urakan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Tehtävän sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Hämeenkyrö (K108)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hämeenkyrö

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtäviin kuuluu rakennusurakan rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtäväluettelon mukaisesti. Rakennuttajakonsultilla tarkoitetaan tässä palvelun suorittavaa projektinjohto-, hankinta-, rakennuttamis- ja teknisten konsulttien muodostamaa kokonaisuutta. Toimeksiantoon kuuluu tilaajan asiantuntijana toimiminen urakan kehitysvaiheessa, investointi- ja vastaanottovaiheessa sekä takuuvaiheessa (optio). Tilaaja teettää tämän sopimuksen perusteella seuraavia tehtäviä tehtäväluettelon mukaisesti: · urakan kehitysvaiheen asiantuntijatehtävät tehtävät · urakan sopimusvaiheen avaustavat asiantuntijatehtävät · urakan urakkavaiheen tehtävät · urakan toteuttamisvaiheen tehtävät · urakan vastaanottovaiheen tehtävät · urakan takuuvaiheen tehtävät (optiona) · muut erittelemättömät rakennuttamiseen liittyvät asiantuntijatehtävät Rakennuttajakonsultin on oltava riippumaton kaikissa tämän hankkeen tehtävissä toimivista pääurakoitsijaan sopimussuhteessa olevista toimijoista (suunnittelijat, urakoitsijat ja asiantuntijat). Tehtävän sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
450000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:10.2.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Lisäksi sopimuksessa on takuuajan optiomahdollisuus (01.01.2024 – 29.12.2028). Optiovuosien käyttö edellyttää molempien sopijapuolten kirjallista hyväksyntää. Optiovuosien käytöstä päätetään syyskuussa 2023 ja viimeistään 30.09.2023.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisäksi sopimuksessa on takuuajan optiomahdollisuus (01.01.2024 – 29.12.2028). Optiovuosien käyttö edellyttää molempien sopijapuolten kirjallista hyväksyntää. Optiovuosien käytöstä päätetään syyskuussa 2023 ja viimeistään 30.09.2023.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.1.2020 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:14.1.2020 13:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin