«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turun seudun puhdistamo Oy : PPKT-hankkeen Projektinjohdon ja valvonnan palvelut

18.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023675
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-547340
Osallistumishakemukset 18.12.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=659

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun seudun puhdistamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1774713-5
Postiosoite:Polttimonkatu 2
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarno Arfman
Puhelin:+358 407126231
Sähköpostiosoite:jarno.arfman@turku.fi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=659

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=659
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
PPKT-hankkeen Projektinjohdon ja valvonnan palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti.

Turun seudun puhdistamo Oy rakentaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen uuden poistoputken, jolla puhdistettu jätevesi johdetaan mereen. Lisäksi poistoputkihankkeessa rakennetaan uusi UV-desinfiointilaitos nykyisen maanalaisen puhdistamon yhteyteen. Tarkemmat tiedot PPKT-hankkeesta: https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki

Tällä kilpailutuksella tilaaja hankkii Poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeen projektinjohdon ja valvonnan palvelut sillä sopimus palvelua aiemmin tuottaneen konsultin kanssa on päättynyt ennenaikaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo lähiympäristöineen

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena oleva palvelu sisältää PPKT-hankkeen projektinjohdon (projektipäällikön) sekä valvonnan palvelut (päävalvojan, työmaainsinöörin, turvallisuuskoordinaattorin ja alustavassa tarjouspyynnössä kuvattujen eri alojen valvonnan).

Tilaajan tavoitteena on, että projektinjohto- ja valvontapalvelut on kilpailutettu kevättalven 2020 aikana ja uusi projektipäällikkö pääsee aloittamaan tehtävässään huhtikuussa 2020. Päävalvojan osalta työmaatehtävät alkavat tilaajan tämän hetkisen käsityksen mukaan heti, kun sopimus on tehty ja muiden valvojien osalta tammikuussa 2021.

Sopimus on voimassa PPKT-hankkeen päättymiseen saakka (arviolta 31.12.2022). Hankintailmoituksen kohdassa II.2.7 ilmoitettu ajankohta on siten arvio.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:6.4.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.12.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin