«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tampereen kaupunki : Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisut

17.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023669
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-547246
Tarjoukset 18.12.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=216732&tpk=5b4c7f61-7993-4cab-9297-c926419c5928

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomi Logistiikka Oy / Essi Rae
Puhelin:+358 401715257
Sähköpostiosoite:essi.rae@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Tampereen seutu (S064)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=216732&tpk=5b4c7f61-7993-4cab-9297-c926419c5928

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=216732&tpk=5b4c7f61-7993-4cab-9297-c926419c5928
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisut
Viitenumero:
TRE:4765/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut. (79700000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupungin toimeksiannosta hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisujen hankinnan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnassa perustetaan kolmen tarjoajan puitejärjestely, jolla pyritään vastaamaan tilaajan eri yksiköiden muuttuviin ja keskenään erilaisiin tarpeisiin kustannustehokkuus ja toimitusvarmuus huomioiden. TILAAJA JÄRJESTÄÄ HANKINTAAN LIITTYVÄN PAKOLLISEN KOHDE-ESITTELYN TARJOAJILLE.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
Muut televiestintäpalvelut kuin puhelin- ja tietoliikennepalvelut. (64220000-4)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut. (79700000-1)
Sisäinen valvontajärjestelmä. (32235000-9)
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet. (35000000-4)
Ohjaus- ja valvontajärjestelmään, tulostukseen, grafiikkaan, toimistoautomaatioon ja tietojenkäsittelyyn liittyvät laitteistot. (42960000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupungin toimeksiannosta hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisujen hankinnan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Järjestelmä pitää sisällään vähintään laite- ja henkilöpaikannus-, henkilöturva- sekä hoitajakutsujärjestelmän. Järjestelmä hankitaan kokonaispalveluna tuki- ja ylläpitopalveluineen. Hoitajakutsujärjestelmällä tarkoitetaan hoitajakutsu-, henkilöturva- sekä kulunvalvontaratkaisuihin soveltuvaa järjestelmää, johon hoitajakutsu-, henkilöturva- ja kulunvalvontatuotteet ovat integroitavissa. Järjestelmä soveltuu sekä asiakkaiden että hoitajien ja muun henkilöstön turvajärjestelmäksi. Joissakin kohteissa järjestelmän avulla myös kerätään ja seurataan asiakkaan hyvinvoinnista ja aktiivisuudesta kertovia tietoja, mikäli puitejärjestelyyn valittavat järjestelmät sen mahdollistavat. Hankittava järjestelmä pitää sisällään mm. erilaisia hälyttimiä, järjestelmänhallintaohjelmiston sekä tuki- ja ylläpitopalvelun. Hankinnassa perustetaan kolmen tarjoajan puitejärjestely huomioiden kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät tarjoukset. Puitejärjestelyn sopimuskausi alkaa tämän kilpailutuksen saatua lainvoiman ja kestää 24 kuukautta. Sopimusta on mahdollista jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella yhden vuoden (1+1) optiokaudella. Sopimuskauden aikana hoitajakutsujärjestelmiä hankitaan puitejärjestelyn kautta tilaajan tarpeeseen kohteittain. Järjestelmä hankitaan kohteeseen kokonaispalveluna 36 kuukaudeksi, jonka jälkeen palvelua on mahdollista tilaajan päätöksellä jatkaa ko. kohteessa toistaiseksi voimassa olevana. Tilaaja järjestää tarjoajille hankintaa koskevan pakollisen esimerkkikohteiden esittelyn 9.12.2019 klo 8.30-10.30 osoitteessa Ahlgrenin puistokuja 3, 33180 Tampere. KOHDE-ESITTELYYN OSALLISTUMINEN ON PAKOLLISTA. Kohteet esittelee erikoissuunnittelija Pekka Saarivirta. Tarjoajan tulee ilmoittautua esittelykierrokselle viimeistään 9.12.2019 klo 8.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen essi.rae@tuomilogistiikka.fi. Kohde-esittely sisältää noin tunnin esittelykierroksen esimerkkikohteessa sekä tämän jälkeisen kysymys/vastaus -tilaisuuden. Kohde-esittelyyn osallistujien määrä on rajoitettu enintään kahteen henkilöön/tarjoaja. Kohde-esittelyn yhteydessä tarjoajan tulee tehdä tarvittavat mittaukset, jotta voi tarjousta tehdessään varmistua siitä, että esimerkkikohteisiin tarjottu järjestelmäkokonaisuus on toimintavarma ja käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden ympäri. Mittauksilla tulee erityisesti varmistua tarjottavan järjestelmän vaatimien tukiasemien määrästä ja asennustiheydestä, jotta niillä katetaan koko vaadittu alue tarjouspyynnössä kohdekohtaisesti määritetyin paikannustarkkuuksin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi alkaa kilpailutuksen saatua lainvoiman ja kestää 24 kuukautta. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahdella yhden vuoden optiokaudella (1+1). Sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on alkuvuodesta 2020.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

PAKOLLISET OPTIOT: Tarjoajan tulee tarjouksessaan tarjota tilaajan erittelemiä pakollisia optioita. Pakolliset optiot tarjotaan välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö" osoitetussa kohdassa. Pakollisten optioiden hinnat huomioidaan tarjousten vertailussa välilehden "Koko tarjouspyyntö ja liitteet" kohdassa "Päätöksenteon perusteet" kuvatun mukaisesti. Pakollisina optioina tulee tarjota seuraavia esimerkkikohteita: Esimerkkikohde A: Koukkuniemi Varpula-talo Esimerkkikohde B: Koukkuniemi Männistö-talo Esimerkkikohde C: Koukkuniemen Kantasairaalan peruskorjaus Esimerkkikohteisiin annettua hinnoittelua käytetään vertailuhinnan muodostamisessa tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti. Esimerkkikohteiden hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän hankinta saatetaan toteuttaa puitejärjestelyn sopimuskaudella tilaajan niin päättäessä. Jokaisen esimerkkikohteen osalta tilaaja tekee päätöksen järjestelmän hankinnasta esimerkkikohdekohtaisesti. Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä toteutetaan esimerkkikohteisiin todennäköisesti tarjouspyyntödokumentaatiossa kuvatun alustavan suunnitelman mukaisesti. Kohdekohtainen kokonaishinta annetaan sitovasti kuvatulle toteutukselle. Hinta on voimassa, mikäli esimerkkikohde toteutetaan kuvatun alustavan suunnitelman mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu alustavassa suunnitelmassa ilmoitettuihin määriin tai suunnitelmiin, vaan varaa oikeuden tehdä muutoksia kyseisiin kohdekohtaisiin suunnitelmiin. Mahdollisten suunnitelmamuutoksista aiheutuvien kustannusvaikutusten tulee olla mekaanisesti laskettavissa tarjouksessa annettavan hinnoittelun ja laiteluettelon hintaerittelyn perusteella. Mikäli esimerkkikohteen A (Koukkuniemi Varpula) hankinta toteutetaan puitejärjestelyn sopimuskauden aikana, ei sen suhteen järjestetä uutta kilpailutusta, vaan hankinta ostetaan kokonaispalveluna siltä puitejärjestelykumppanilta, joka on antanut kyseiseen esimerkkikohteeseen edullisimman vertailuhinnan. Mikäli esimerkkikohteen B (Koukkuniemi Männistö) hankinta toteutetaan puitejärjestelyn sopimuskauden aikana, ei sen suhteen järjestetä uutta kilpailutusta. Esimerkkikohteeseen B ja C valitaan sama palveluntuottaja, joten esimerkkikohteen B hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä ostetaan kokonaispalveluna siltä puitejärjestelykumppanilta, joka on antanut esimerkkikohteeseen B ja C edullisimman yhteenlasketun vertailuhinnan. Mikäli esimerkkikohteen C (Koukkuniemen Kantasairaalan peruskorjaus) hankinta toteutetaan puitejärjestelyn sopimuskauden aikana, ei sen suhteen järjestetä uutta kilpailutusta. Esimerkkikohteeseen B ja C valitaan sama palveluntuottaja, joten esimerkkikohteen C hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä ostetaan kokonaispalveluna siltä puitejärjestelykumppanilta, joka on antanut esimerkkikohteeseen B ja C edullisimman yhteenlasketun vertailuhinnan. Optioiden arvo on huomioitu hankinnan ennakoitua arvoa määritettäessä. Tilaaja päättää erikseen optioiden käyttöönotosta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.12.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.12.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin