«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Yleisradio Oy : TIETOPYYNTÖ: Osallistujarekrytoinnit

17.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023658
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-547088

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Yleisradio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215438-8
Postitoimipaikka:Yleisradio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Satu Paljakka
Puhelin:+358 444214588
Sähköpostiosoite:satu.paljakka@yle.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.yle.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleisradiotoiminta

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: Osallistujarekrytoinnit
Viitenumero:
YLE20190083
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tietopyyntö koskee laadullisten tutkimusten ja tuotekehitys- sekä käytettävyystestausten osallistujien rekrytointia Ylessä tapahtuvaan testaamiseen ja haastatteluun (esim. fokusryhmät).

Ratkaisuehdotuksenne voitte esittää sähköpostilla satu.paljakka@yle.fi 9.12.2019 klo 12.00 mennessä. Viestin otsikoksi: Vastaus tietopyyntöön YLE20190083 Osallistujarekrytoinnit

Tähän tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia kokonaisuuden. Tietopyyntö ei velvoita Yleä ja Yle voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta tai siirtää sen aikataulua. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta.

Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ylen osallistujarekrytointi koostuu kolmesta eri vaiheesta: osallistujien valinta sovituilla kriteereillä (esim. screener-kysymysten avulla tutkimus/rekrytointiyrityksen paneelista tai muutoin, erikseen sovittavalla tavalla), kontaktointi ja yhteydenpito osallistujiiin sekä osallistujapalvelu (sis. palkitsemisen). Tietopyyntö koskee kaikkia osa-alueita.

Yle on päättänyt kilpailuttaa talven 2020 aikana osallistujarekrytointiin tarvittavat kumppanit.

Tällä tietopyynnöllä pyydetään kommentteja osallitujarekrytoinnin toteuttamistavoista sekä kutsutaan markkinavuoropuheluun ideoimaan tulevaa kilpailutusta. Yle voi niin halutessaan pyytää yhdeltä tai useammalta tietopyyntöön vastanneelta yritykseltä tarkempaa esittelyä ratkaisustaan alustavan aikataulun mukaan viikolla 51.

II.2.14) Lisätiedot:

Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
2.1.2020

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Pyydämme vastauksia ainakin alla oleviin kysymyksiin:

1. Millaiset ovat tyypillisen toteutusprosessin työskentelymetodit, aikataulu ja vaiheet? Meidän toimintamme edellyttää, että rekrytointi voidaan tehdä kahdessa viikossa (tilauksesta tutkimuspäivään).

2. Kuinka laaja paneeli teillä on käytössä? Vuositasolla tarve on noin 500-600 rekrytoitavalle ihmiselle.

2.1. Kehitystoimintamme painopiste on nuorissa aikuisissa. Valtaosa rekrytonneistamme (arviolta 400 henkeä) kohdistuu alle 30-vuotiaisiin tai 30-44-vuotiaisiin. Kuinka varmistatte paneelin kattavuuden erityisesti alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä?

2.2. Miten pystytte vastaamaan "ruuhkahuippuihin", jolloin lyhyen ajan sisään tarvitaan paljon saman kohderyhmän ihmisiä?

2.3. Miten varmistatte paneelin/rekrytoitavien ihmisten riittävän vaihtuvuuden? Kuinka usein sama henkilö voi osallistua haastatteluun tai tutkimukseen? Onko esim. 5 vuoden karenssi mahdollinen, ja miten valvotte tätä?

2.4. Onko lasten rekrytoiminen mahdollista, ja mikä on toimitatapanne? Miten menettelette tutkimuslupien ym. suhteen?

2.5. Millä alueella toimitte? Suurin tarve meillä on pääkaupunkiseudun asukkaille, mutta silloin tällöin tarvitsemme myös muualla asuvia.

2.6. Toteutatteko rekrytointeja ruotsinkielisessä väestössä?

2.7. Miten varmistatte, että paneelissanne on erilaisista taustoista olevia ihmisiä (esim. erilaiset vähemmistöt)?

2.8. Pystyttekö toteuttamaan hyvinkin spesifejä esim. mediankäyttöön liittyviä kriteerejä? (Esim. tiettyjen ohjemagenrejen suurkuluttajia tai tiettyjen some- ja verkkopalveluiden käyttäjiä.)

2.9. Voidaanko osallistujat rekrytoida tiettyjen ammattiryhmien mukaan? (Emme pääsääntöisesti kelpuuta haastatteluihin media, viestintä-, markkinointi- tai mainosalalla työskenteleviä, mediatutkijoita tai palvelumuotoilijoita tai ko. alojen opiskelijoita emmekä elokuvassa tai tv-ohjelmassa avustajana olleita. Joskus saatamme myös tarvita tietyn ammattiryhmän edustajia.)

3. Käytättekö tutkimuspaneelin lisäksi myös muita väyliä osallistujien rekrytointiin?

3.1. Jos käytätte somekanavia, niin mitä niistä ja miten käytännössä?

3.2. Miten varmistatte, että osallistujat eivät etukäteen tiedä, mitä tutkitaan?

3.3. Pystyttekö rekrytoimaan kaveripareja tai -kolmikoita? (Esim. lasten ja nuorten tutkimuksissa käytämme usein kaverushaastattelumetodia.)

4. Voitteko antaa esimerkin rekrytointilomakkeesta/lomakkeista?

4.1. Julkinen lomake (esim. Facebookissa), jos sellaisia on käytössä

4.2. Lomake tutkimuspaneeliin

5. Kaiken yhteydenpidon osallistujiin on tapahduttava tutkimus/rekrytointiyrityksen kautta. Emme myöskään ehdi vastata käytännön asioista, kuten ohjeistuksesta paikan päälle, peruutusviesteihin vastailusta jne.

5.1. Miten kontaktoitte osallistujia (puhelin, sähköposti jne.)?

5.2. Miten ohjeistatte ja valmistelette osallistujia tilaisuuteen antamatta kuitenkaan liikaa tietoa? Millaisella tyylillä viestitte (virallinen, tuttavallinen jne.)? Voitte antaa esimerkin infokirjeestä tms.

5.3. Miten menettelette peruutustilanteissa? Entä pulmatilanteissa (eksymiset, väärinkäsitykset jne.)?

5.4. Miten huolehditte osallistuijien tietosuojasta?

6. Osallistujapalvelu sisältää osallistujien palkitsemiseen tarvittavien palkkioiden (esim. lahjakortit, määritellään tapauskohtaisesti) hankkimisen ja toimittamisen osallistujille mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

6.1. Miten menettelette tässä?

6.2. Mitä lahjakorttivaihtoehtoja teillä on tarjolla?

6.3. Miten lahjakortit toimitetaan (fyysinen vai sähköinen)?

6.4. Miten osallistujien läsnäolo todistetaan palkitsemista varten?

7. Kertokaa lisäksi

7.1. Miten hinnoittelette palvelunne?

7.2. Minkä alan ammattilaisia käytätte osallistujarekrytoinnissa?

7.3. Minkälaisia suunnitelmia teillä on toimintanne ja palveluiden kehittämiseksi?

7.4. Mainitkaa referenssejä (asiakkaista ja/tai sosiaalisista yhteisöistä) liittyen käyttämiinne työkaluihin, menetelmiin tai tuloksiin.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin