«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin pelastuslaitos : Monitori-defibrillaattorit hankinta

17.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023649
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-546322
Tarjoukset 07.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkipelastuslaitos?id=223404&tpk=92f81fae-bffd-4047-8c21-e1c127019dc8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 112
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mårten Hellbom
Puhelin:+358 931031470
Sähköpostiosoite:pel.hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/pel

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkipelastuslaitos?id=223404&tpk=92f81fae-bffd-4047-8c21-e1c127019dc8

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkipelastuslaitos?id=223404&tpk=92f81fae-bffd-4047-8c21-e1c127019dc8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Monitori-defibrillaattorit hankinta
Viitenumero:
HEL 2019-000377
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos aikoo hankkia vuosien 2020-2024 välisenä aikana monitori-defibrillaattoreita 45-61 kpl. Keskeisiä ehdottomia vaatimuksia ovat muun muassa hankittavien monitori-defibrillaattoreiden soveltuvuus ammattimaiseen sairaalan ulkopuoliseen ensihoitoon sekä liitettävyys ja tiedonsiirto Helsingin ensihoitopalvelun käyttämään sähköiseen potilastietojärjestelmään, Merlot Mediin. Monitori-defibrillaattorin ja sen laitejärjestelmän yhdenmukaisuudella on Ostajalle olennainen merkitys potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Edellä mainittuun perustuen laitteella ja kaikilla sen käyttöön liittyvillä lisäosilla tulee olla EU-MDR hyväksyntä 27.5.2025 mennessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos aikoo hankkia vuosien 2020-2024 välisenä aikana monitori-defibrillaattoreita 45-61 kpl. Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa yhdessä HUS Akuutti ensihoito Helsingin kanssa lääkärijohtoista ensihoitopalvelua kaupunkimaisessa toimintaympäristössä. Palvelun tuottaminen on rajattu kiireelliseen ensihoitoon. Palvelu on porrastettu ensivaste-, perus-, hoito- ja lääkäritasoiseen ensihoitoon mikä mahdollistaa sen, että potilaan hoito voidaan tarvittaessa aloittaa jo sairaalan ulkopuolella tehohoitotasoisesti. Palvelun tuottamiselle luonteenomaista ovat suuret ambulanssikohtaiset tehtävämäärät sekä kalustoon kohdistuva suuri käyttö- ja kulutusaste, jotka aiheuttavat hankittaville monitori-defibrillaattoreille erityisvaatimuksia. Keskeisiä ehdottomia vaatimuksia ovat hankittavien monitori-defibrillaattoreiden soveltuvuus ammattimaiseen sairaalan ulkopuoliseen ensihoitoon sekä liitettävyys ja tiedonsiirto Helsingin ensihoitopalvelun käyttämään sähköiseen potilastietojärjestelmään, Merlot Mediin. Monitori-defibrillaattorin ja sen laitejärjestelmän yhdenmukaisuudella on Ostajalle olennainen merkitys potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Edellä mainittuun perustuen laitteella ja kaikilla sen käyttöön liittyvillä lisäosilla tulee olla EU-MDR hyväksyntä 27.5.2025 mennessä. Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa ja jakaminen voi tehdä hankinnan eri osista yhteensopimattomia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:8.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 8 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.1.2020 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin