«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
FDUV rf : FDUV:s lägerverksamhet för sommaren 2020

15.11.2019 11:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023648
Tarjoukset 15.12.2019 klo 23.00 mennessä osoitteeseen:
FDUV rf 0234708-3 /
FDUV Läger
FDUVHilmaAnnette Tallberg-Haahtela
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250
Helsingfors
Puh. +358406747247

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö FDUV rf
Y-tunnus 0234708-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja FDUV Läger
Yhteyshenkilö Annette Tallberg-Haahtela
Postiosoite Nordenskiöldsgatan 18 A
Postinumero 00250
Postitoimipaikka Helsingfors
Maa Suomi
Puhelin +358406747247
Sähköpostiosoite annette.tallberg-haahtela@fduv.fi
Internet-osoite (URL) www.fduv.fi/lager
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Förbund

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
FDUV:s lägerverksamhet för sommaren 2020
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
FDUVHilma
Hankinnan kuvaus

FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. FDUV arbetar även för personer med inlärnings- och kommunikationssvårigheter.

FDUV:s lägerverksamhet erbjuder läger för personer med intellektuell funktionsnedsättning i olika åldrar med olika teman. FDUV har under många år ordnat läger, främst under sommaren, där målet är att kunna erbjuda våra lägerdeltagare mera skräddarsydda lösningar.

Det är av stor vikt att området omkring lägerplatsen är tillgängligt liksom även utrymmena i byggnaden/byggnaderna.

Svarsblankett med priset på offerten och krav som ställs på anbudsgivaren finns i bilaga 1. Beskrivning över krav och önskemål för lägerplatserna samt även lägertidpunkter och planerat antal deltagare finns beskrivet för södra Finland i bilaga 2 och för Österbotten i bilaga 3. Det nämnda antalet deltagare bygger på senaste årens utfall och utgör en vägledning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga angivna antal deltagare. Beställaren garanterar sålunda inget specifikt antal deltagare.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut (55000000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Fasta Finland (FI1)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Se bilagor

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Anbudsgivarens uppgifter kontrolleras i myndighetsregister.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Se bilagor.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Personalen talar svenska och har erfarenhet av personer med intellektuell funktionsnedsättning (40)
  2. Lägerplatsens läge och tillgänglighet (40)
  3. Pris (20)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.12.2019 23.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Anbudsbegäran läger upphandling 2020.pdf

Bilaga 1 Svarsblankett för 2020.pdf

Bilaga 2 Upphandling lägerbeskrivningar södra Finland 2020.pdf

Bilaga 3 Upphandling lägerbeskrivningar Österbotten 2020.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsingfors
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin