«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Väylävirasto : Hankintapäätös Esri lisenssi- ja palveluhankintasopimus vuosille 2020-2022 (36 kk)

17.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023633
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-547059

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jenni Silvennoinen
Puhelin:+358 295343000
Sähköpostiosoite:jenni.silvennoinen@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hankintapäätös Esri lisenssi- ja palveluhankintasopimus vuosille 2020-2022 (36 kk)
Viitenumero:
VÄYLÄ/6870/02.01.11/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Esrin ohjelmistolisenssit sekä niihin liittyvää asiantuntijapalvelu.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1200000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Esrin ohjelmistolisenssit sekä niihin liittyvää asiantuntijapalvelu.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Hankintapäätös Esri lisenssi- ja palveluhankintasopimus vuosille 2020-2022 (36 kk)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
13.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Esri Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1837145-9
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@esri.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1200000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1200000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankintayksikkö voi tehdä hankinnan suorahankintana hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan silloin, kun teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. ESRI Finland Oy toimii ESRI INC:n (Environmental Systems Research Institute, U.S.A) valmistamien ja lisensoimien ohjelmistojen maahantuojana ja edustajana ja on ainoa toimittaja, joka voi toimittaa lisenssit ja toteuttaa hankinnan. Lisenssihankinnalla varmistetaan Väylän Esri-ohjelmistoja hyödyntävien järjestelmien ja palvelujen toimivuus tulevan sopimuskauden ajan. Muita vaih-toehtoisia tai korvaavia ratkaisuja järjestelmien ja palveluiden toimivuuden varmistamiseksi ei ole.

«« Takaisin