«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lapin ammattikorkeakoulu Oy : Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu Lapin korkeakoulukonsernin työntekijöiden käyttöön

17.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023618
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-547250
Tarjoukset 19.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262530&tpk=5351ac01-e109-48a3-896b-67dbe735aa6a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2528792-5
Postiosoite:Jokiväylä 11 C
Postinumero:96300
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Petri Ronkainen
Puhelin:+358 400695213
Sähköpostiosoite:petri.ronkainen@lapinamk.fi
NUTS-koodi:Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lapinamk.fi/fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.lapinamk.fi/fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lapin yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0292800-5
Postiosoite:PL 122
Postinumero:96101
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ulapland.fi
NUTS-koodi:Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ulapland.fi/FI
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.ulapland.fi/FI
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita - sovellettava kansallinen hankintalaki:
Suomi
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262530&tpk=5351ac01-e109-48a3-896b-67dbe735aa6a

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262530&tpk=5351ac01-e109-48a3-896b-67dbe735aa6a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ammattikorkeakoulu ja yliopisto
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu Lapin korkeakoulukonsernin työntekijöiden käyttöön
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. (92000000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lapin korkeakoulukonserni (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto / LUC) pyytää tarjousta liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden etujen sähköisestä maksuvälinepalvelusta (maksuväline ja hallinnointipalvelu kokonaispalveluna), jolla LUCiin kuuluvat organisaatiot voivat tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden käyttää määrärahan puitteissa liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita valtakunnallisesti. Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointieduilla tarkoitetaan verohallinnon antaman Henkilökuntaedut verotuksessa – ohjeen mukaista etuutta. Etujen käyttöarvo on verotuksellisista ja käytön seurannasta johtuvista syistä ilmoitettava palvelussa. Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta (sopimuksen allekirjoittamisesta) sekä kaksi (2) yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokaudet, joista sovitaan erikseen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 520000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on LUC -organisaatioiden työntekijöiden käyttöön tarjottava liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun sähköinen maksuväline ja hallinnointipalvelu. Sähköisellä maksuvälineellä tarkoitetaan mobiilimaksujärjestelmää, jolla työntekijä maksaa liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin kohdistuvia kustannuksia. Hallinnointipalvelulla tarkoitetaan järjestelmää, jolla tilaaja tilaa maksuvälineitä, hallinnoi ja seuraa niiden käyttöä. Sen tulee ottaa vastaan tietoa etuuteen oikeuttavista henkilöistä sähköisesti. Hankittava palvelu sisältää verovapaan liikunta-, kulttuuri-, sekä hyvinvointiedun, joiden hallinta ja käyttäminen tapahtuvat samojen ratkaisujen kautta yhtenevästi. LUC organisaatioilla on noin 1100 työntekijää. Organisaatiot määrittelevät erikseen henkilökunnalle myönnettävän edun määrän ja vuosittain määritettävän omavastuun. Vuosittainen etu tulee käyttää kunkin vuoden loppuun mennessä tai edun käyttökausi on työnantajan määritettävissä, mutta voimassa kuitenkin hankintasopimuksen ajan ellei tilaaja määritä lyhyempää aikaa edun voimassa ololle. Mikäli etuun oikeutettu ei käytä etuaan tai käyttää edun vain osittain, jäljelle jäävä summa ei siirry seuraavalle vuodelle. Hankittava edun kokonaismäärä määräytyy sen mukaan paljonko henkilökunta sitä käyttää. LUC –organisaatiot eivät sitoudu mihinkään hankintamääriin. Hankinnan arvo voi vaihdella vuosittain. Valitulta palveluntoimittajalta voidaan ilman kilpailutusta hankkia myös muita palveluita, joita on mahdollista käyttää mm. henkilökunnan hyvinvoinnin edistämiseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta30
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Käyttöpaikkamäärät70
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
520000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta (sopimuksen allekirjoittamisesta) sekä yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokaudet.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Valitulta palveluntoimittajalta voidaan ilman kilpailutusta hankkia myös muita palveluita, joita on mahdollista käyttää mm. henkilökunnan hyvinvoinnin edistämiseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.12.2019 14:15
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus ei ole julkinen. Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston henkilöstöhallinnon edustajat.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Postiosoite:Jokiväylä 11 C
Postinumero:96300
Postitoimipaikka:ROVANIEMI
Maa:Suomi
Puhelin:+358 400695213
Sähköpostiosoite:kirjaamo@lapinamk.fi
Internet-osoitehttps://www.lapinamk.fi/fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin