«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ålands landskapsregering : Revision av IT

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023617
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-544880
Tarjoukset 19.12.2019 mennessä osoitteeseen:

https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48041

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ålands landskapsregering
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145076-7
Postiosoite:PB 1060
Postinumero:22111
Postitoimipaikka:Mariehamn
Maa:Suomi
Puhelin:+358 1825000
Sähköpostiosoite:sofia.higson@regeringen.ax
NUTS-koodi:Ahvenanmaa (FI2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.regeringen.ax

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48041

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48041

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Revision av IT
Viitenumero:
ÅLR 2019/8751
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietoteknisen käyttöpaikan suunnittelua koskevat konsulttipalvelut. (72130000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ålands landskapsregering har beslutat att upphandla IT-revisionstjänster i syfte att utföra en revision av  IT. Ett ramavtal avses upphandlas som tecknas med en leverantör. Den upphandlande myndigheten garanterar inga volymer i upphandlingen utan kommer att avropa tjänster vid behov.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietoteknisen käyttöpaikan suunnittelua koskevat konsulttipalvelut. (72130000-5)
Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut. (72240000-9)
Järjestelmiä koskevat konsulttipalvelut. (72246000-1)
Auditointi- ja tarkastuspalvelut. (79212000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Ahvenanmaa (FI2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ålands landskapsregering har beslutat att upphandla IT-revisionstjänster i syfte att utföra en revision av  IT. Ett ramavtal avses upphandlas som tecknas med en leverantör. Den upphandlande myndigheten garanterar inga volymer i upphandlingen utan kommer att avropa tjänster vid behov.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.1.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Ramavtalets längd är två (2) år med option på ett (1) + ett (1) år.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 18.3.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.12.2019 00:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29-5643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 29-5643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin