«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kiinteistöosakeyhtiö Oltermannintie 8 : Kiinteistön puhdistuspalvelut

15.11.2019 07:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023613
Tarjoukset 17.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kiinteistöosakeyhtiö Oltermannintie 8
Y-tunnus 0784500-6
Yhteyshenkilö Satu Mellanen
Postiosoite Oltermannintie 8
Postinumero 00620
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358403193299
Sähköpostiosoite satu.mellanen@luovi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hengitysliitto?id=261553&tpk=ba4c2f52-85be-4628-a8ce-5fe1b6f5c2c6
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kiinteistön puhdistuspalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
261553
Hankinnan kuvaus

Kiinteistö Oy Oltermannintie 8 järjestää tarjouskilpailun kiinteistön puhdistuspalveluista. Kiinteistö Oy Oltermannintie 8 on Hengitysliitto ry:n ja Suomen Sydänliitto ry:n yhteisesti omistama monitoimitalo. Tilojen kokonaisneliömäärä ja tilatyypit löytyvät liitteestä 1 (Koy Oltermannintie 8 siivoustyöohjelma). Tarkemmat tiedot rekisteröityjen yhdistysten toiminnasta löytyy liitteinä olevista www-sivujen linkeistä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2020 - 31.1.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Päätös hankinnasta tehdään halvimman hinnan perusteella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.12.2019 12.00
Lisätietoja

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tarjous on laadittava suomenkielisenä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin