«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Tilaelementtipäiväkodin vuokraus

03.12.2019 10:03
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023605
Tarjoukset 7.1.2020 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun kaupunki, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos
Yhteyshenkilö rakennuttajainsinööri Tero Kauppila
Postiosoite PL 30
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358407039151
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29883
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tilaelementtipäiväkodin vuokraus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/11093/10.03.02.01/2019
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liiteasiakirjojen mukaisen siirtokelpoisen tilaelementtipäiväkodin ns. avaimet käteen periaatteella käyttökunnossa valmiiksi paikoilleen asennettuna, perustus-, LVIS-, ja pihatöineen ja vuokrausajan jälkeen purettuna ja poiskuljetettuna sekä tontin rakenteelliset ja tekniset järjestelmät palautettuna entiselleen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
3.12.2019 - 31.7.2025

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tämän hankintailmoituksen, tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeen ja muiden kaupallisten asiakirjojen mukaisesti.

Tarjoajan on selonottoneuvottelun yhteydessä esitettävä tilinpäätöstietonsa (lyhyt tuloslaskelma ja tase) viimeisen kolmen päättyneen ja vahvistetun tilikauden osalta, ei liitetä hakemukseen.

TARJOAJAN TALOUDELLINEN SOVELTUVUUS

Tilinpäätöstiedoilla (taloudellinen soveltuvuus) tarjoajan on osoitettava, että:

1) tarjoajan kahden viimeisen päättyneen ja vahvistetun tilikauden keskimääräinen omavaraisuusaste (yrityksestä riippumattoman tahon todentamana) on yli 25 %. Riittävän omavaraisuusasteen osoittamiseksi tarjoaja voi käyttää myös emoyhtiön (ei sisar- eikä tytäryhtiön) tilinpäätös- ja tilinpäätösanalyysitietoja, mikäli kyseisen emoyhtiön omavaraisuusaste täyttää edellä esitetyn vaatimuksen ja tarjouksen liitteenä on emoyhtiön kirjallinen vakuutus siitä, että emoyhtiö vastaa tytäryhtiönsä taloudellisesta suorituskyvystä ainakin tämän hankkeen toteutuksen ajan.

2) Tarjoajan voimassa olevan vastuuvakuutuksen.

Edelletyt taloudellista soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet (ovat HYVÄKSYMIS-/HYLKÄÄMISPERUSTEITA) voidaan osoittaa myös Rakentamisen Laatu RY:n pätevyystodistuksilla ja/tai Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani -yritysraportilla, mutta vain niiltä osin, kuin vaaditut tiedot käyvät niistä ilmi.

Yritysraporteista mahdollisesti puuttuvat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot on yrityksen osoitettava erillisillä ajantasaisilla todistuksilla. Yrityksen liikevaihto- ja omavaraisuusastevaatimukset voidaan osoittaa täyttyviksi myös yrityksen ulkopuolisen tahon laatimilla tilinpäätösanalyyseillä, mikäli niistä käyvät vaaditut tiedot ilmi.

Yrityksen tai tarvittaessa toimeksiannon kohteena olevan toimialan vuosittainen kokonaisliikevaihto vähintään 2-kertainen toimeksiannon arvoon nähden. Vahvistetut tilinpäätöstiedot on annettava kahdelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta.

Yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa -luokituksen A+ (tyydyttävä +) tason.

Referenssinä viimeisen 3 vuoden ajalta vähintään 2 vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavaa työtä.

Kaikki summat ovat arvonlisäverottomia.

Edellytetyt todistukset eivät saa olla yli 3 kk vanhoja.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Soveltuvuusarviointia varten tarjoajan on esitettävä kaikki hyväksymis-/hylkäämisperusteiden kannalta olennaiset tiedot tarjouksensa yhteydessä. Edellytetyt tiedot on esitetty tässä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.

Lisäksi tarjoajan on esitettävä kaikki laatuarviointiin tarvittavat todistukset tarjouspyynnön ja kaupallisten asiakirjojen mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

-

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.1.2020 10.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes sopimus vuokrauksesta on syntynyt jonkun tarjouksen tehneen kanssa vuokrauksesta kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29883

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin