«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Seinäjoen kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS: Henkilökuljetusten välityspalvelut

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023598
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-545397

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Seinäjoen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1928736-3
Postiosoite:PL 215
Postinumero:60101
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 64162111
Sähköpostiosoite:hankinta@seinajoki.fi
NUTS-koodi:Seinäjoen seutu (S142)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.seinajoki.fi/hankinnat
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Henkilökuljetusten välityspalvelut
Viitenumero:
19079
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. (63000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on tilaajaosapuolien matkojen toteuttaminen tarjouspyynnössä palvelun kuvauksessa esitetyllä tavalla. Tämä sisältää muun muassa matkatilausten vastaanottamisen, matkojen välityksen, matkojen yhdistelyn, kuljetusten valvonnan, laskutuksen, kustannusten jakaminen eri osapuolille maksettavaksi, sekä palvelun kuvauksen mukaisen raportoinnin. Hankintaan kuuluu lisäksi kertaluontoinen käyttöönottoprojekti. Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021 Tilaaja varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta sopimuskauden jälkeen toistaiseksi (optio).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5), Operaattorin kanssa (PB05-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Seinäjoen seutu (S142)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tilaajaosapuolien matkojen toteuttaminen tarjouspyynnössä, palvelun kuvauksessa esitetyllä tavalla. Tämä sisältää muun muassa matkatilausten vastaanottamisen, matkojen välityksen, matkojen yhdistelyn, kuljetusten valvonnan, laskutuksen, kustannusten jakaminen eri osapuolille maksettavaksi, sekä palvelun kuvauksen mukaisen raportoinnin. Hankintaan kuuluu lisäksi kertaluontoinen käyttöönottoprojekti. Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021 Tilaaja varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta sopimuskauden jälkeen toistaiseksi (optio). Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on liitteessä 1. Tässä tarjouspyynnössä käytetyt termit ja määritelmät on esitetty erillisellä liitteellä 4.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 092-222731

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Henkilökuljetusten välityspalvelut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Keskeytyksen syy: Tarjouksia ei ollut mahdollista vertailla tasapuolisesti (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1397 3 §).

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2019
«« Takaisin