«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Suomen metsäkeskus : Talous- ja henkilöstöhallinnon tiedonhallintaratkaisu

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023596
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-544954
Osallistumishakemukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257580&tpk=e21a0387-18f1-474d-81a9-adf029a017be

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen metsäkeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2440921-4
Postiosoite:Aleksanterinkatu 18A
Postinumero:15140
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Tahvola
Puhelin:+358 029432526
Sähköpostiosoite:juha.tahvola@metsakeskus.fi
Faksi:+000 000000000
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsakeskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257580&tpk=e21a0387-18f1-474d-81a9-adf029a017be

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257580&tpk=e21a0387-18f1-474d-81a9-adf029a017be

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Talous- ja henkilöstöhallinnon tiedonhallintaratkaisu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hallinnolliset palvelut. (75100000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja tukevat tiedonhallintajärjestelmät ja näihin liittyvät palvelut neuvotteluissa tarkemmin määritettävällä tavalla ja laajuudessa. Hankinnassa käytetään hankintamenettelynä neuvottelumenettelyä, neuvotteluihin kutsutaan 3-5 yritystä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan taustaa ja tavoite Metsäkeskus etsii tällä tarjouskilpailulla kumppania ja palveluntoimittajaa, joka pystyy tarjoamaan yhdessä Metsäkeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa hyvän palvelun talous- ja henkilöstöasioiden johtamiseen. Metsäkeskuksen taloushallinto on ollut ulkoistettuna vuodesta 2010 lähtien. Nykyinen palvelutoimittaja on Administer Oy. Palvelutasojen mittaamisessa Metsäkeskus varaa oikeuden käyttää kolmatta osapuolta tarkastajana. Taustoista on kerrottu lisää liitteessä A1. Hankinnan kohde Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon prosesseja tukevat tiedonhallintajärjestelmät ja näihin liittyvät palvelut neuvotteluissa tarkemmin määritettävällä tavalla ja laajuudessa. Tietojärjestelmien tulee tukea ainakin seuraavia tehtäviä: - osto, myyntireskontra ja perintä - ostolaskujen kierrätys ja skannaus - myyntilaskutus - kirjanpito, sisäinen laskenta ja käyttöomaisuuskirjanpito - maksuliikenne - budjetointi ja raportointityökalut sisältyvät alustavasti hankinnan kohteeseen. Tilaaja voi kuitenkin neuvottelujen aikana päätyä siihen, että työkalua ei sisällytetä lopulliseen tarjouspyyntöön vaan se kilpailutetaan erikseen. - palkanlaskenta sisältyy alustavasti hankinnan kohteeseen. Tilaaja voi kuitenkin neuvottelujen aikana päätyä siihen, että palkanlaskentaa ei sisällytetä lopulliseen tarjouspyyntöön vaan se toteutetaan omana työnään ja palveluntarjoaja tarjoaa järjestelmän käyttöön. - työajan kirjaus - lomaseuranta - matkalaskut - rekrytointi - kehityskeskustelut ja osaamisen kehittäminen - työvälineet varhaisen tuen mallin tueksi - masterdata (hr- ja taloustietoa) ja integraatiot Lisää palvelun kuvauksesta on liite A1, Nykytila, tavoitteet ja palvelukuvaus liite A1.1 Integraatiot liite A1.2 Integraatiot kaavio Metsäkeskus on osa Suomen valtionhallintoa ja sitä koskee julkisen hallinnon tietosuoja ja tietoturvavaatimukset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta ja sopimukseen liittyy 2 vuoden optio-oikeus. Käyttöönottoprojektin arvioitu alkamisajankohta on 1.6.2020 ja palvelusopimus alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta kesällä 2020. Sopimukset tehdään lähtökohtaisesti JIT2015 ja JYSE 2014 pohjalta, toimituksen ja ylläpidon erityisehdot tarkentuvat neuvottelujen aikana.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset on esitetty ESPD lomakkeella.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2019
«« Takaisin