«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Puolustus ja turvallisuus):
Puolustusvoimat : KATANPÄÄ-LUOKAN RUNKOSONARIN HANKINTA

17.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023588
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-548424

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Inkeri Pekkala
Puhelin:+358 299570452
Sähköpostiosoite:inkeri.pekkala@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KATANPÄÄ-LUOKAN RUNKOSONARIN HANKINTA
Viitenumero:
BP16864
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sota-alusten osat. (35520000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Katanpää-luokan miinantorjunta-alusten runkosonarin hankinta varaosa käyttöön

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3228450 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katanpää-luokan miinantorjunta-alusten runkosonarin hankinta varaosa käyttöön.

Hankintakokonaisuus sisältää:

• Runkosonarin

• Kuljetuskehikon

• Toimituskulu

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
7000094243
Nimi:
Katanpään-luokan aluksen runkosonari

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
14.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Atlas Elektronik GmbH
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:DE813727335
Postitoimipaikka:Bremen
Maa:Saksa
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZZZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3228450 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankinnan kohteena olevan runkosonarin määräaikaishuolto on julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011, jäljem-pänä ”puolustus- ja turvallisuushankintalaki”) 5 § 2 momentin 1 kohdan tarkoittama tavara, joka liittyy puolustustarvikkeen osakokonaisuuteen.

Nyt hankittava puolustustarvike on EU:n yhteisen puolustustarvikeluette-lon (2019/C 095/01) kohdan ML9 a.1. (Erityisesti sotilaskäyttöön suunni-tellut tai muunnetut (pinta- ja vedenalaiset) alukset riippumatta alusten nykyisestä kunnosta tai toimintavalmiudesta ja siitä, sisältävätkö ne ase-järjestelmiä tai panssarointia, sekä sellaisten alusten rungot tai rungon osat ja niiden erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut komponentit) mukainen tarvike, jonka käyttötarkoitus on sotilaallinen.

Hankinnan toteuttaminen puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla suoraan Atlas Elektronik GmbH:ltä on ollut perusteltua, sillä tekniseen osaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Atlaksen rakentama runkosonari HMS-12M:n operointi ja käyttö on integroitu käytettäväksi taistelunjohtojärjestelmästä. Atlas Elektronik GmbH on taistelunjohtojärjestelmän päätoimittaja sekä runkosonarin rakentaja.

Merivoimilla on käytössä kyseisiä Atlas Elektronik GmbH:n toimittamia runkosonareita Katanpää -luokan miinantorjunta-aluksilla. Ne ovat osana toimivaa miinanetsintä- ja tunnistusjärjestelmää. Henkilöstö on koulutettu kyseisen runkosonarin käyttöön.

Järjestelmään on aikaisemmin hankittu varaosia, jotka ovat käytettävissä HMS-12M runkosonareihin. Huolto- ja kunnossapitokyky (1A-, 1B- sekä 2A-taso) on hankittu MITO -hankkeen aikana runkosonarin käyttäjille sekä kunnossapitovastuulliselle.

Viitaten edellä mainittuihin seikkoihin ei ole teknisesti, taloudellisesti eikä operatiivisesti perusteltua suorittaa hankintavertailua jonkin muun runko-sonarin valmistajan kanssa

«« Takaisin