«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : KESKEYTYSILMOITUS Ohjelmistoalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kaakkois-Suomi

17.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023587
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-548114

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:Salpausselänkatu 22
Postinumero:45100
Postitoimipaikka:Kouvola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Merja Riiheläinen
Puhelin:+358 295020600
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Etelä-Suomi (FI1C)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Ohjelmistoalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kaakkois-Suomi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ohjelmistoalan puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työnantajien tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Koulutusten tulee sisältää työssäoppimista yrityksissä. Puitejärjestelyn koulutuksia järjestetään myös osaksi tai kokonaan verkkokoulutuksena sopimuksen mukaan. Verkkokoulutusta tulee toteuttaa myös reaaliaikaisena opetuksena ja sen tulee olla vuorovaikutteista. Hankittavan työvoimakoulutuksen sisältö on kuvattu tarkemmin koulutuskuvauksessa, liite 1.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Suomi (FI1C)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääsääntöisesti koulutuspaikat ovat Kotka, Kouvola, Lappeenranta ja Imatra.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tämä hankinnan tavoitteena on laatia puitejärjestely avointa menettelyä käyttäen ja hakea yksi kokonaistaloudellisesti edullisin toimija. Koska hankittavien koulutusten määrää ei voida etukäteen tarkasti määritellä, koulutusten yksityiskohdista sovitaan puitesopimuksen liitesopimuksilla, joissa sovitaan tarkemmin mm. yksittäisten koulutushankintojen aikataulu, paikkakunta, opiskelijatyöpäivät, maksatusaikataulu, tarkemmin liitteessä 1. Puitejärjestelymenettelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että tarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta ei anna hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä arvioitua määrää koulutuksia.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 198-482179

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Ohjelmistoalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kaakkois-Suomi

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta keskeytetään tarjouspyynnössä ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi. Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa uudelleen 12/2019.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2019
«« Takaisin