«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Liikennesuunnittelun asiantuntijapalvelut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 2020-2023, puitesopimus

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023582
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-544950
Tarjoukset 16.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260559&tpk=69238223-96d5-4988-b934-375cbc906315

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 1041
Postinumero:45101
Postitoimipaikka:Kouvola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pasi Halttunen
Puhelin:+358 295029162
Sähköpostiosoite:pasi.halttunen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260559&tpk=69238223-96d5-4988-b934-375cbc906315

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260559&tpk=69238223-96d5-4988-b934-375cbc906315
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liikennesuunnittelun asiantuntijapalvelut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 2020-2023, puitesopimus
Viitenumero:
KASELY/1249/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämän puitesopimuksen perusteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus teettää liikennesuunnittelun asiantuntijatehtäviä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen rahoittajana voi yhteistyöhankkeissa olla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi Väylävirasto, Tulli, Rajavartiolaitos, Senaatti, alueen kunnat (Kouvola, Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Iitti (Siirtymässä Päijät-Hämeen maakuntaliittoon), Lappeenranta, Imatra, Luumäki, Savitaipale, Parikkala, Ruokolahti, Lemi, Rautjärvi, Taipalsaari) ja maakuntaliitot (Etelä-Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto). Hankkeet voivat ELY-keskusten raja-alueilla ulottua toisen ELY-keskuksen alueelle (Uuden-maan ELY-keskus, Päijät-Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus). Yksittäisen hankkeen rahoitus voi muodostua kokonaan tai osittain EU- rahoituksesta (esimerkiksi ENI CBC-hankkeet).

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4) , Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueet.

Etelä-Karjala
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimus käsittää liikenneturvallisuuden, liikennejärjestelmän, joukkoliikenteen, liikenteen hallinnan sekä ympäristöasioiden hallinta ja ympäristöselvitysten tekniikka-aleuiden osakokonaisuuksien asiantuntijapalvelut. Puitejärjesteltynä teetettäviä töitä tekniikka-alueittain on esitetty esimerkinomaisesti alla; Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuuden asiantuntijapalvelut voivat sisältää kuntien ja seutukuntien liikenneturvallisuussuunnitelmia, tiekohtaisia liikenneturvallisuustarkastuksia, suunnitelmien auditointeja, liikkumisen ohjaukseen liittyviä suunnitelmia, erilaisia tarve- ja esiselvityksiä sekä sekä liikenneturvallisuuskohteiden yleissuunnitelmien laatimista. Lisäksi osa-alueeseen voi liittyä tehtäviä, jotka liittyvät liikenneturvallisuustyön tukemiseen, poikkihallinnollisen työn tukemiseen ja aktivointiin kunnissa. Liikennejärjestelmä Liikennejärjestelmän asiantuntijapalvelut voivat sisältää yksittäisten väylähankkeiden tarveselvityksiä sekä esi- ja toimenpidesuunnitelmia, maakuntien tai seutukuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmia, strategisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelua, liikennejärjestelmätyön tukemiseksi tehtäviä erilaisia verkollisia ja kohdekohtaisia liikenteellisiä selvityksiä, maakuntien liikennejärjestelmätyön jatkuvuuden tukemista, toimintaympäristön muutoksiin liittyviä selvityksiä ja seurantaa, kulkutapakohtaisia liikennesuunnitelmia sekä liikenteen palvelutasotavoitteiden määrittämistä, kestävän liikkumisen suunnitelmia, asiakastarpeiden selvittämiseen ja analysointiin liittyviä selvityksiä, varareitti- ja erikoiskuljetusreitteihin ja asioihin liittyviä selvityksiä, tiestön hoitoon ja ylläpitoon liittyviä selvityksiä, tienpidon hankeohjelmointiin ja hankeperusteluihin (hankearviointi) liittyviä tehtäviä. Liikennetekniikan osalta asiantuntijapalvelut voivat sisältää erityyppisiä hanke- ja vaikutusarviointeja, liikenne-ennusteiden laadintaa sekä taloudellisuusarviointeja. Maankäytön osalta asiantuntijapalvelut voivat sisältää maankäytön suunnitteluun liittyviä selvityksiä, liikenteen ja maankäytön yhteissuunnitelmia, kaavoitusta palvelevaa liikennesuunnittelua sekä aluevaraussuunnitelmia. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen osalta asiantuntijapalvelut voivat sisältää kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä, kävelyn ja pyöräilyyn liittyvään kehittämiseen ja aktivointiin liittyviä erillistehtäviä. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen asiantuntijapalvelut voivat sisältää joukkoliikenteeseen suunnitteluun ja sen kehittämiseen liittyviä selvityksiä, lippu- ja infojärjestelmien suunnittelua, joukkoliikenteen kilpailuttamisessa avustamista, palvelutasoselvityksiä sekä joukkoliikenne- ja linjastosuunnitelmia. Liikenteen hallinta Liikenteen hallinnan asiantuntijapalvelut voivat sisältää liikenteen ohjauksen ja viitoituksen suunnittelua, simulointeja ja toimivuustarkasteluja, liikenneverkkojen analyysejä ja mallintamista sekä liikenteen hallinnan keinojen verkkotasoisia tarkasteluja ja toimenpiteiden priorisointia. Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristöselvitykset Ympäristöasioiden ja ympäristöselvitykset asiantuntijapalvelut voivat sisältää luontoon ja ympäristöön sekä kestävään kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai selvityksiä, seurantamittauksia ja niihin liittyvää raportointia. Tämän puitesopimuksen kautta voidaan toteuttaa myös muita vastaavia toimeksiantoja ja liikennesuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä. Palvelut toi- mitetaan puitejärjestelyn piiriin kuuluvina toimeksiantoina. Puitejärjestelyn piirissä teetettävän työn määrä on yhteensä 1 000 000 euroa (alv 0 %) puitejärjestelyn aikana. Puitejärjestelyyn käytettävä rahoitus määräytyy valtion vuosittain Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle myöntämän rahoituksen mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.12.2019 13:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Ei julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2019
«« Takaisin