«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : EPO ELY siltojen ylläpitourakka 2020-2021

14.11.2019 12:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023567
Tarjoukset 12.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Siltainsinööri Jukka Ylimäki
Postiosoite PL 156
Postinumero 60101
Postitoimipaikka Seinäjoki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite jukka.ylimaki@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261122&tpk=708bba3e-6aa2-41bf-83db-910f48e6ffad
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
EPO ELY siltojen ylläpitourakka 2020-2021
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
EPOELY/2180/2019
Hankinnan kuvaus

Urakka pitää sisällään siltojen ja taitorakenteiden ylläpitoluontoisia korjaustöitä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Alue pitää sisällään Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Hankinnan arvioitu arvo on n. 500.000 euroa vuosittain, aikaisempina vuosina kohteita on ollut noin 50-100 kpl / vuosi. Urakka on pääosin yksikköhintaperusteinen. Siltojen ja taitorakenteiden kunnostustyöt tehdään pääsääntöisesti Silko-ohjeita noudattaen, tarvittavat korjaus- tai kunnostussuunnitelmat teetetään tilaajan toimesta. Urakassa on mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen. Hankinnan kieli on suomi. Ks. tarkemmin tarjouspyyntöaineisto.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sillan kunnostukseen liittyvät rakennustyöt. (45221119-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.12.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin