«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala : Energiakatselmusten puitejärjestely 2020-2022

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023566
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-544934
Tarjoukset 16.12.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=247549&tpk=4df6bb77-89ea-4851-8156-5c57b30c4b2c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58225
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 93101691
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=247549&tpk=4df6bb77-89ea-4851-8156-5c57b30c4b2c

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=247549&tpk=4df6bb77-89ea-4851-8156-5c57b30c4b2c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Energiakatselmusten puitejärjestely 2020-2022
Viitenumero:
HEL 2019-011702
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut. (71314300-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön Rakennetun omaisuuden hallinta teettää Helsingin kaupungin julkisiin palvelukiinteistöihin energiakatselmuksia, energiatodistuksia, käyttöönottokatselmuksia sekä erillisiä energiaselvityksiä. Tehtävät on kuvattu tarkemmin liitteissä 4,5 ja 6.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti tai sähköisessä muodossa viimeistään kolme kuukautta etukäteen ennen sopimuksen päättymistä. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset on esitetty ESPD-lomakkeella ja tarjoajan soveltuvuudelle asetetut muut kelpoisuusvaatimukset tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot".

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimusehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteessä "Sopimusluonnos".

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.12.2019 09:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Puitejärjestelyn piiriin valitaan 4-6 sopimustoimittajaa, mikä soveltuvia tarjoajia on näin monta. Päätöksen puitejärjestelyn piiriin valittavista puitesopimustoimittajista tekee Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden tekninen johtaja. Hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 1 200 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti. Tarjoukset annetaan kattohintaisina palkkiona vähentämällä palveluntuottajan antama kohteen tilavuuden mukainen alennusprosentti kolmen katselmusmallin työkustannusosuuden ylärajasta (ks. liite "Energiakatselmustoiminnan yleisohjeet syyskuu 2019").

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2019
«« Takaisin