«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Suunnittelun asiantuntijapalvelujen puitesopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 2020-2023

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023561
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-544931
Tarjoukset 18.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262366&tpk=baa0b2b4-c9d6-49d3-ac96-61d758858a3c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:70101
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Korhonen
Puhelin:+358 295016087
Sähköpostiosoite:juha.korhonen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262366&tpk=baa0b2b4-c9d6-49d3-ac96-61d758858a3c

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262366&tpk=baa0b2b4-c9d6-49d3-ac96-61d758858a3c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suunnittelun asiantuntijapalvelujen puitesopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 2020-2023
Viitenumero:
POSELY/481/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää väyläsuunnittelun ja suunnittelun asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen maakuntien liitot (Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto), em. maakuntien alueen kunnat ja yritykset.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueet.

Pohjois-Savo Pohjois-Karjala
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajilla erilaisia maanteiden investointi- ja parantamishankkeiden suunnittelua kaikkien suunnitelmavaiheiden osalta. Suunnitteluun voi sisältyä tasoristeyksiin liittyvien suunnitelmien laatimista. Vaiheistetun suunnittelun päävaiheet ovat: • esisuunnittelu (alueellisia, yhteysvälejä ja yksittäisiä tiekohteita koskevat esiselvitykset, toimenpideselvitykset…) • yleissuunnittelu (maantielain mukaiset yleissuunnitelmat, aluevaraussuunnitelmat, toimenpidesuunnitelmat) • tiesuunnittelu (maantielain mukaiset tiesuunnitelmat, teiden parantamissuunnitelmat) • rakennussuunnittelu (toteuttamisvaihetta palvelevat rakennussuunnitelmat, teiden ja yksittäisten kohteiden korjaussuunnitelmat) Tiehankkeiden suunnitelmien hallinnollisen käsittelyn ja päätöksenteon valmistelutehtävät sisältyvät järjestelyyn. Puitesopimus koskee lähinnä tiehankkeiden suunnittelussa seuraavia tekniikka-alueita ja tehtäviä (ei kattava luettelo): • tietekninen suunnittelu • liikennetekninen suunnittelu • geotekninen suunnittelu • geometrinen suunnittelu • tierakenteiden suunnittelu sisältäen myös tieverkon ylläpitoa koskevien parantamishankkeiden suunnittelun • kuivatussuunnittelu (sis. myös pumppaamoiden suunnittelun sähkösuunnitteluineen) • liikenteenohjaussuunnittelu • tievalaistussuunnittelu sähkösuunnitteluineen (myös mahdolliset ympäristön ja muiden kohteiden valaistus) • ympäristösuunnittelu • melulaskennat • melusuojausten suunnittelu (meluaidat, melukaiteet yms.) • rakenteiden, varusteiden ja laitteiden suunnittelun (mm. aidat, tiekaiteet, riista-aidat, tukimuurit yms.) • katutekninen suunnittelu • tasoristeysten poistoon liittyvä ratasuunnittelu • väylähankkeiden havainnollistaminen, vuoropuhelu ja viestintä Puitesopimukseen kuuluu myös maaperätutkimusten sekä kartoitusten ja maastomittausten (maastomallit) ohjelmointi, työnsuunnittelu sekä työnohjaus. Tiehankkeiden yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu tehdään noudattaen Väyläviraston voimassa olevaa ohjeistusta. Suunnittelu tehdään pääsääntöisesti tietomallipohjaisesti. Lisäksi tämän puitesopimusjärjestelyn kautta voidaan tilata tiensuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä ja tienpidon asiantuntijatehtäviä kuten esimerkiksi: • tienpidon ohjelmointitehtäviä (hankekortit yms.) • tieverkon hallinnollisen luokan muutosten valmistelutehtäviä • tutkimus- ja kehitystehtäviä • L-vastuualueen toimintaan liittyviä ympäristöselvityksiä ja seurantamittauksia • muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja (kustannusarviot, asiantuntijalausunnot, riskikartoitukset ja -analyysit jne…) Puitejärjestelyn piirissä teetettävän työn määrä on yhteensä arviolta 1 500 000 - 4 000 000 euroa (alv 0 %) puitejärjestelyn aikana. Puitejärjestelyyn käytettävä rahoitus määräytyy valtion vuosittain Pohjois-Savon ELY-keskukselle myöntämän rahoituksen mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
4000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.12.2019 13:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Ei julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2019
«« Takaisin