«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lohjan kaupunki : Järnefeltin yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen KVR-urakkana

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023551
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-543443
Osallistumishakemukset 19.12.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=261019&tpk=482326e1-b08b-4723-8e5f-67523a57c2f8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lohjan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1068322-0
Postiosoite:Karstuntie 4
Postinumero:08100
Postitoimipaikka:Lohja
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kari Komonen
Puhelin:+358 443694477
Sähköpostiosoite:kari.komonen@lohja.fi
NUTS-koodi:Lohja (K444)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lohja.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=261019&tpk=482326e1-b08b-4723-8e5f-67523a57c2f8

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=261019&tpk=482326e1-b08b-4723-8e5f-67523a57c2f8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Järnefeltin yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen KVR-urakkana
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Järnefeltin yhtenäiskoulun uudisrakennus, joka suunnitellaan ja rakennetaan nykyisen Järnefeltin koulun viereen Lohjan kaupungin (jäljempänä ”Tilaaja” tai ”Hankintayksikkö”) tarpeisiin KVR-urakkana. Järnefeltin yhtenäiskoulun suunnittelu suoritetaan alustavasti keväällä 2020 ja Järnefeltin yhtenäiskoulun on oltava valmiina ja käyttöön otettavissa viimeistään keväällä 2022. Hankinnan vähimmäisvaatimukset ja valitun urakoitsijan velvollisuudet on kuvattu tarkemmin tässä osallistumispyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa. Hankinta-asiakirjoja voidaan tarkentaa hankintamenettelyn aikana. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 55 % ja laadun 45 %. Hankinnasta on tarkoitus tehdä sopimus yhden urakoitsijan kanssa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 16000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lohja (K444)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lohjan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.8.2019 § 76 hyväksynyt Järnefeltin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman, jonka mukaan rakennetaan n. 7400 brm2:n uudisrakennus Järnefeltin nykyisen koulurakennuksen viereen. Hyväksytty hankesuunnitelma perustuu käyttäjien laatimaan tilaohjelmaan, ja siinä esitetyt tila- ja pohjaratkaisut toimivat lähinnä viitteellisinä ohjeina tulevalle koulurakennukselle, joten hankesuunnitelman teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja voidaan modifioida. Nykyisen koulurakennuksen purkaminen suoritetaan erillisurakkana. Vanha liikuntahalli säilytetään ja peruskorjataan ja joka on myös erillishankinta, eikä kuuluu tähän KVR-urakkaan. Kaupunginhallitus on päättänyt 2.9.2019 § 245 selvityttää vuonna 2006 rakennetun H-osan (1168 brm2) hyödyntämisen Järnefeltin koulun kilpailutuksessa tai muussa käytössä. Näin ollen hankinnan laajuus voi vielä muuttua. Tulevassa yhtenäiskoulussa opiskelee noin 700 oppilasta ja henkilöstöä on noin 80. Kouluun siirtyvät nykyisten Rauhalan, Maksjoen ja Järnefeltin koulujen oppilaat sekä mahdollisesti tulevaisuudessa Ristin koulun oppilaat. Edellä mainitut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset ovat luettavissa osoitteessa: https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lohjan-kaupunki/paatoksenteko/

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
16000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tarjouskilpailuun valitaan kilpailun aikaansaamiseksi riittävä määrä, jolloin kokonaisuutena laadittavien ja käsiteltävien tarjousten työmäärää voidaan pitää kohtuullisena kireässä aikataulussa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-534128
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttäminen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska suunnittelussa on useita vaikeita ongelmia, jotka edellyttävät innovatiivisia ratkaisuja.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2019
«« Takaisin