«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Seure Henkilöstöpalvelut Oy : Rekrytointisovelluksen hankinta

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023535
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-544592
Tarjoukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/KPMGOyAb?id=258672&tpk=070678fa-6c01-4f74-94bf-32729d6be994

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0800415-3
Postiosoite:PL 650
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@seure.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://seure.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/KPMGOyAb?id=258672&tpk=070678fa-6c01-4f74-94bf-32729d6be994

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/KPMGOyAb?id=258672&tpk=070678fa-6c01-4f74-94bf-32729d6be994
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Henkilöstövuokraus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rekrytointisovelluksen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan tavoitteena on hankkia sovellus, joka: - Mahdollistaa tehokkaan ja automatisoidun rekrytointiprosessin. - Mahdollistaa eri työnkulut erityyppisille rekrytoinneille. - On modernien rajapintojen kautta integroitavissa Seuren ICT -arkkitehtuuriin. - On teknologialtaan moderni ja kehittyvä, tuotteistettu ratkaisu, joka ei vaadi asiakaskohtaista räätälöintiä. - Mahdollistaa tuotteen sovittamisen Seuren ja sen asiakkaiden muuttuviinkin tarpeisiin asiakkaan pääkäyttäjän toimesta. - Mahdollistaa työnhakijalle erinomaisen hakijakokemuksen. - Vastaa rekrytoinnin prosessille asetettuihin ja siihen liittyviin GDPR-vaatimuksiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut. (72212000-4)
Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut. (72220000-3)
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
Toimialakohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212100-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Seuren uutta tietojärjestelmäarkkitehtuuria rakennetaan pilvipalveluita hyödyntäen ja ensisijaisesti SaaS- ja Paas-tyyppisten palveluiden varaan. Tällä hankinnalla haetaan rekrytointisovellusta, joka mahdollistaa tehokkaan ja automatisoidun rekrytointiprosessin. Uuden rekrytointisovelluksen avulla tavoitteena on myös kasvattaa Seuren työnhakija- ja työntekijäkokemusta. Rekrytointisovelluksen odotetaan antavan Seuren rekrytoijille tehokkaan käyttäjäkokemuksen. Sovelluksen kautta tulee voida hallita Seuren rekrytointeja, jotka vaihtelevat yksittäisen henkilön rekrytoinnista useamman sadan ihmisen massarekrytointeihin. Tarkempi kuvaus hankinnasta on annettu tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarjouspyynnön kohteen kuvauksessa (tarjouspyynnön liite 1).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatuvaatimukset50
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Asiakastyytyväisyysreferenssit10
Hinta 40
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa allekirjoituspäivämäärästä toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään Tilaajan puolelta 6 kuukauden ja Toimittajan puolelta 12 kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen on toimitettava tiedoksi kirjallisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ilmoitetaan Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -välilehdellä. Tarjoajan tulee täyttää ilmoitetut vaatimukset.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.12.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2019
«« Takaisin