«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
TeeSe Botnia Oy Ab : Verensokeriliuskat, -mittarit, pistolaitteet ja lansetit omaseurantaan

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023534
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-543819
Tarjoukset 16.12.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=257932&tpk=11b30ead-1200-4eba-a3c2-a92c775fc00a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:Sorakatu 2-4
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Merja Hirvonen
Puhelin:+358 401832128
Sähköpostiosoite:merja.hirvonen@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:PL 3
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:hankintapäällikkö Pekka Liukkonen
Puhelin:+358 63251111
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasa.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0180948-5
Postiosoite:Stampvägen 2
Postinumero:66100
Postitoimipaikka:Malax
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:vt. hallintopäällikkö Monika Björkqvist
Puhelin:+358 503812242
Sähköpostiosoite:monika.bjorkqvist@malax.fi
NUTS-koodi:Vaasan seutu (S152)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.malax.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Korsholms kommun
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0181101-6
Postiosoite:Centrumvägen 4
Postinumero:65610
Postitoimipaikka:Korsholm
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:lagerföreståndare Liselott Nyberg
Puhelin:+358 504663218
Sähköpostiosoite:liselott.nyberg@korsholm.fi
NUTS-koodi:Vaasan seutu (S152)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.korsholm.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kristiinankaupungin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:021509-5
Postiosoite:PL 13
Postinumero:64101
Postitoimipaikka:Kristiinankaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:materiaalitoimen esimies Pirjo Ulfves
Puhelin:+358 407183460
Sähköpostiosoite:pirjo.ulfves@krs.fi
NUTS-koodi:Kristiinankaupunki (K287)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kristinestad.fi/etusivu
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=257932&tpk=11b30ead-1200-4eba-a3c2-a92c775fc00a

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=257932&tpk=11b30ead-1200-4eba-a3c2-a92c775fc00a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Verensokeriliuskat, -mittarit, pistolaitteet ja lansetit omaseurantaan
Viitenumero:
257932-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Omaseurantaan soveltuvien verensokeriliuskojen, -mittareiden, pistolaitteiden ja lansettien hankinta Vaasan kaupungin, Kristiinankaupungin kaupungin, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen sekä Mustasaaren kunnan ja terveyskeskuksen tarpeisiin. Mustasaaren terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella on toimipisteet myös Oravaisissa ja Vöyrillä. TeeSe Botnia Oy Ab toteuttaa hankinnan mainittujen omistajiensa toimeksiannosta. TeeSe Botnia on omistajiensa yhteishankintayksikkö ja tekee päätöksen yhteishankinnasta. Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) sopimustoimittajaa, jollei kelpoisia tarjouksia ole vähemmän. Omaseurantaan (potilaskäyttöön) tarkoitetuista tuotteista potilas valitsee yhteistyössä hoitajan / lääkärin kanssa hänelle hoidollisin perustein sopivimman tuotteen aloittaen halvimmasta hyväksytystä liuskasta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapalvelut pyytää tarjouksia verensokeripitoisuuden määrittämiseen omaseurannassa käytettävistä tuotteista ns. tavallisten käyttäjien tarpeisiin. Tavallisiksi käyttäjiksi on luokiteltu tyypin I- ja II-diabetespotilaat sekä luokittelemattomat diabetespotilaat. Sopimuksen käyttäjiä ovat Vaasan kaupungin, Kristiinankaupungin kaupungin, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen sekä Mustasaaren kunnan ja terveyskeskuksen yksiköt. Mustasaaren terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella on toimipisteet myös Oravaisissa ja Vöyrillä. TeeSe Botnia Oy Ab toteuttaa hankinnan mainittujen omistajiensa toimeksiannosta. TeeSe Botnia on omistajiensa yhteishankintayksikkö ja tekee päätöksen yhteishankinnasta. Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) sopimustoimittajaa, jollei kelpoisia tarjouksia ole vähemmän.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta ei voida irtisanoa ensimmäisten kahdentoista (12) kuukauden aikana. Sopimusaika on puitejärjestelyn enimmäiskeston mukainen hankintalain 42 §:n mukaisesti kuitenkin siten, että sopimukset ovat ilman irtisanomista voimassa, kunnes uuden kilpailutuksen hankintapäätös on saanut lainvoiman ja uusi hankintakausi voi alkaa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Sopimusta ei voida irtisanoa ensimmäisten kahdentoista (12) kuukauden aikana. Sopimusaika on puitejärjestelyn enimmäiskeston mukainen hankintalain 42 §:n mukaisesti kuitenkin siten, että sopimukset ovat ilman irtisanomista voimassa, kunnes uuden kilpailutuksen hankintapäätös on saanut lainvoiman ja uusi hankintakausi voi alkaa.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.12.2019 11:05
Paikka: TeeSe Botnia Oy:n hankintapalvelut.
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

TeeSe Botnia Oy:n hankinta-asiantuntijat avaavat tarjoukset sähköisellä Cloudia-järjestelmällä ja avaustilaisuudesta laaditaan avauspöytäkirja. Tarjoukset voidaan avata myös muuna hankintayksikön sopivaksi katsomana ajankohtana tarjousten vastaanottamisen määräajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Noin neljän (4) vuoden kuluttua tämän hankinnan hankintailmoituksen julkaisemisesta.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Liuskojen ja mittareiden tulee soveltua erilaisille potilasryhmille (esim. lapset, raskaana olevat ja iäkkäät potilaat). Käytön opetuksen ja oppimisen tulee olla helppoa, samoin tuotteiden tulee olla helposti käsiteltäviä. Näytteenoton vaivattomuus on tärkeää. Tarjottujen liuska/mittari -yhdistelmien tulee täyttää standardin ISO 15197-2015 -standardin vaatimukset ja niiden tulee olla testattuja puolueettomassa laboratoriossa, kuten esim. SKUP (Skandinavisk utprövning av laboratorieutrustning för patientnära analyser) tai yliopistollinen tutkimuslaitos. Tuotteen valmistajan, välittäjän tai maahantuojan suorittamia tutkimuksia ei hyväksytä. Mikäli tämän kilpailutuksen perusteella tehtävä puitejärjestely sisältää tuotteita, joita ei aikaisemmin ole ollut tilaajayksiköiden ja niiden potilaiden käytössä tai hankintakauden aikana otetaan käyttöön uusia, alkuperäiset sopimustuotteet korvaavia tuotteita, sovelletaan seuraavia periaatteita: Siirtymäaika Potilaalla on oikeus käyttää oma varastonsa loppuun enintään kuuden (6) kuukauden ajan. Potilas valitsee yhteistyössä hoitajan / lääkärin kanssa hänelle hoidollisin perustein sopivimman tuotteen aloittaen halvimmasta hyväksytystä liuskasta. Henkilökunta opastaa ja esittelee vaihtoehtoja resurssiensa puitteissa. Vaihto ja koulutus toteutetaan potilaskäynnin yhteydessä ennalta sovitun hoitosuunnitelman mukaisesti, Vaasassa noin 50 potilasta / viikko. Siirtymäaika uusiin tuotteisiin on enintään vuosi, tavoitteena on lyhyempi siirtymäaika. Koulutus, aloitusmateriaalin toimittaminen ja tiedottaminen sopimuksen käynnistämiseksi Sopimuksen saaja järjestää tilaajayksiköiden henkilökunnalle koulutusta hyväksytyistä tuotteista. Sopimuksen valvonta Sopimuksen valvonnan piiriin kuuluvat erityisesti palvelu ja tuotteiden laatu. Potilaille suunnatun HelpDesk -palvelun laatua (sisältö, ammattitaito, asiakaslähtöinen toimintatapa, kielitaito) seurataan ja arvioidaan sopimusaikana potilaspalautteiden ja diabetesvastuuhenkilöiden tekemien kontrollien perusteella. Koulutuksen asiantuntemus ym. arvioidaan tilaisuuden osallistujien toimesta. Diabetesvastuuhenkilöt arvioivat saamansa palvelun riittävyyttä tarjouspyynnössä asetettuihin vaatimuksiin nähden. Tuotteiden laadunseurantaa suoritetaan esim. pistokokeina tehtävillä koekäytöillä ja laboratoriotutkimuksilla. Sopimuksen purkamis- ja irtisanomisperusteet Mikäli palvelu ei täytä tässä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia eikä sopimustoimittaja kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa on hankintayksiköllä oikeus sopimuksen purkamiseen. Purkamisperusteet syntyvät esim. toimitusten toistuvasta viivästymisestä, asiakaspalvelun (potilaat, henkilöstö) puutteista kielen / ammattitaidon tms. suhteen tai koulutusta / informointia ei toteuteta sitoumusten mukaisesti tai esim. tuotteiden käyttöikä tai muut tekijät poikkeavat ilmoitetusta tai tuotteet eivät täytä ISO 15197-2015 -standardin vaatimuksia.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2019
«« Takaisin