«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pelastusopisto : Kansallinen hankintailmoitus - Työ- ja suojavaatetus 2020- 2021 (2023)

14.11.2019 09:26
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023530
Tarjoukset 11.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pelastusopisto
Y-tunnus 0909306-3
Yhteyshenkilö Minna Koivisto-Pitkänen
Postiosoite Hulkontie 83
Postinumero 70820
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +358295453512
Sähköpostiosoite minna.koivisto-pitkanen@pelastusopisto.fi
Faksi +358295411750
Internet-osoite (URL) http://www.pelastusopisto.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=256008&tpk=dd7b1f91-0713-4139-8854-1333c8554d7d
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kansallinen hankintailmoitus - Työ- ja suojavaatetus 2020- 2021 (2023)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
256008 / PeODno-2019-478
Hankinnan kuvaus

Pelastusopisto pyytää tarjoustanne työ- ja suojavaatetuksesta. Vaatetus on jaettu Pelastusopiston henkilökunnan työvaatteisiin ja kansainvälisen pelastustoiminnan rauniopelastusmuodostelman (USAR = urban search and rescue) suojavaatteisiin. USAR-tehtävät ovat pelastustoimen vaativissa olosuhteissa tapahtuvia rauniopelastustehtäviä maanjäristyksen, maanvyörymän tai muun luonnon aiheuttaman katastrofin jälkeen ja myös muissa sortumaonnettomuuksissa. Kansainvälisissä USAR-tehtävissä pelastajat tukevat kohdemaan paikallisia pelastusviranomaisia erikoiskalustolla ja -osaamisella. Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tarjouspyynnössä on kuvattu hankintayksikön tarvitsemat perustuotteet, joiden lisäksi hankintayksikkö voi tehdä vähäisessä määrin hankintoja valitun sopimustoimittajan muusta valikoimasta. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi työ- ja huomioliivit sekä alus- ja lämpöasut. Sopimuskausi on 2 + 1 + 1 vuotta ja se alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Kahden vuoden sopimuskauden jälkeen on mahdollisuus sopia hankintayksikön kanssa lisäoptiovuosista aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että sopimuskausi päättyy viimeistään neljän (4) vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Hinnan muutoksissa noudatetaan JYSE 2014 Tavarat -ehtoja.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Suoja- ja turvavaatteet. (35113400-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kuopio (K297)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, tilaajavastuulaki). Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjoajan tulee toimittaa yksi (1) kappale (koossa L) kaikkia tarjottuja tuotteita hankintayksikölle vertailua varten määräaikaan mennessä. Määräaika on sama päivämäärä ja kellonaika, jolloin tarjousten vastaanottamisen määräaika umpeutuu. Tarjottavat tuotteet toimitetaan osoitteeseen: Pelastusopisto, Hulkontie 83, 70820 Kuopio Paketti tulee selkeästi varustaa yrityksenne nimällä / logolla sekä viitteellä: "Tarjous: Työ- ja suojavaatetus". Jos vertailuun toimitettavat tuotteet myöhästyvät määräajasta, tarjous katsotaan saapuneen myöhässä ja tarjous poissuljetaan tarjouskilpailusta. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Vertailuun toimitetut tuotteet palautetaan tarjoajille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Jos vertailussa tuotteet jostain syystä vahingoittuvat myyntikelvottomiksi, hankintayksikkö korvaa kyseiset tuotteet tarjoajalle. Korvaus on tuolloin enintään hintalomakkeella tarjotun suojavaatteet hinta. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan tuotteiden palautusosoite. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.12.2019 14.00
Lisätietoja

Tarjoajan tulee toimittaa yksi (1) kappale (koossa L) kaikkia tarjottuja tuotteita hankintayksikölle vertailua varten määräaikaan mennessä. Määräaika on sama päivämäärä ja kellonaika, jolloin tarjousten vastaanottamisen määräaika umpeutuu.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin