«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus:
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : Kauppapalveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen kilpailutus

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023502
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-545786
Osallistumishakemukset 15.12.2019 klo 22.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen linja 4 A
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilkka Paukkunen
Sähköpostiosoite:sote.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/sote/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kauppapalveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen kilpailutus
Viitenumero:
HEL 2019-004969
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kauppapalvelut koko Helsingin alueella. Kauppapalvelut sisältää kauppatilausten vastaanoton, tavaroiden keräilyn ja kuljetuksen asiakkaille tarvittaessa kaappiin, jääkaappiin tai pakastimeen saakka. Kysymyksessä on käyttöoikeussopimus, jossa Palveluntuottaja saa tulomuodostuksensa palvelun loppukäyttäjinä olevilta asiakkailta perittävistä toimitusmaksuista. Palvelun tarkempi sisältö ja sitä koskevat vaatimukset on esitetty liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa. Kauppapalvelun käyttäjiä on ollut Helsingin kotihoidossa ja palveluasumisessa yhteensä noin 1405 asiakasta kuukausittain vuonna 2019. Asiakkaat asuvat koko Helsingin alueella. Tilausmäärät riippuvat asiakkaiden tarpeista ja yksilöllisistä valinnoista, joten tilaaja ei voi sitoutua mihinkään asiakas- tai toimitusmääriin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala järjestää kauppapalveluja asiakkaille, jotka eivät itse kykene asioimaan kaupassa tai järjestämään kauppa-asioidensa hoitamista. Kotihoidon asiakkaat on pääsääntöisesti ikääntyneitä, joilla on usein lievästi alentunut fyysinen toimintakyky ja/tai he ovat muistisairaita. Myös palveluasumisen asiakkaat käyttävät kauppapalvelua. Kauppapalvelujen palveluntuottaja vastaanottaa kauppatilauksia, keräilee tilausten tuotteet tilausten mukaan ja toimittaa tuotteet asiakkaalle noudattaen sovittuja aikatauluja ja toimintatapoja. Toimitettavat tuotteet kerätään tavanomaisesta Keskon, Lidl:n tai S-ryhmän vähittäistavarakaupasta. Asiakkaalta laskutettavien tuotteiden hintojen tulee olla täysin samat, mitä ne ovat olleet keräyspäivänä siinä vähittäistavarakaupassa, josta tuotteet on kerätty. Palveluntuottaja saa tulonsa asiakkailta perittävistä toimitusmaksuista. Tarkempi kuvaus palvelun sisällöstä löytyy liitteen 1 palvelukuvauksesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Puitejärjestelyn perussopimuskausi on kolmen (3) vuoden mittainen. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista tilaajan niin päättäessä jatkaa optiona vuosi kerrallaan yhteensä kolme (3) vuotta. Perusteena yli neljän vuoden puitejärjestelylle on hankinnan kohteen edellyttämät investoinnit elintarvikkeiden kuljetukseen soveltuviin ja tilaajan ympäristökriteerit täyttäviin kuljetusajoneuvoihin.

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.12.2019 22:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Seuraava hankinta toteutetaan tulevan sopimuskauden päätyttyä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.11.2019
«« Takaisin