«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Sisäministeriö : Maailman paras turvallisuuden tunne

15.11.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023498
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-544666
Osallistumishakemukset 16.12.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=254431&tpk=c8653b16-776b-4381-921c-75376e4ccca0

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sisäministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245992-3
Postiosoite:PL 26
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Alahuhta
Puhelin:+358 294444301
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.intermin.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=254431&tpk=c8653b16-776b-4381-921c-75376e4ccca0

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=254431&tpk=c8653b16-776b-4381-921c-75376e4ccca0
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maailman paras turvallisuuden tunne
Viitenumero:
SMDno-2019-1095
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on ratkaisu kansalaisten turvallisuudentunteen seurantaan ja analysointiin tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyn mukaisesti. Menettelyssä on tarkoituksena valita ratkaisun kehitysvaiheeseen (innovaatiokumppaneiksi) kaksi toimijaa, joista toisen tuottama ratkaisu voidaan kehittämistyön päätteeksi ottaa tuotantokäyttöön.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. (98000000-3)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Asiakirjojen luonti-, piirustus-, kuvantamis-, aikataulutus- ja tuottavuusohjelmatuotteet. (48300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikön tarpeet ja vaatimukset on kuvattu osallistumishakemuksen liitteessä 1 "Hankekuvaus".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:30.4.2020 - 31.12.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikkö rajaa neuvotteluihin valittavien tarjoajien määrän viiteen, sillä tarjoajien määrä mahdollistaa perusteellisten neuvotteluiden käymisen taaten kuitenkin samalla riittävän kilpailun. Viideltä tarjoajalta saadaan myös sopivasti erilaisia ratkaisuideoita hankinnan innovatiivinen luonne huomioiden.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kohdassa II.2.7 ilmoitetaan sopimuskauden arvoidut alkamis- ja päättymispäivät. Sopimuskaudet muodostuvat seuraavasti: 1. Kehitysvaiheen sopimus: - Kehitystyö ja POC:n valmistaminen 5-7/2020 - Hankintayksikkö arvioi kehitystyön lopputuloksena syntyvän POC:n 8/20 2. Tuotantovaiheen sopimus - Ratkaisun jatkokehitys POC:sta tuotantovalmiiksi 8/20-1/21 - Ratkaisun tuotantokäyttö (1/21-12/24).

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ilmoitetaan Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -välilehdellä. Ehdokkaan tulee täyttää ilmoitetut vaatimukset. Jos osallistumishakemuksen jättää ryhmittymä tai ehdokas luottaa voimavarayksiköihin ESPD-lomakkeen IV-osan vaatimusten täyttämisessä, tulee jokaisesta ryhmittymän jäsenestä tai voimavarayksiköstä täyttää oma, erillinen ESPD-lomake. Katso myös "Muut tiedot" -osassa esitetty ohjeistus osallistumishakemuksen jättämiseen ryhmittymänä tai yhdessä voimavarayksiköiden kanssa. Huomioi, että ESPD-lomake lähetetään ryhmittymän jäsenille ja voimavarayksiköille Hanki-palvelun kautta. Ehdokkaan tulee liittää osallistumishakemukseensa oma ESPD-lomake jokaiselta em. talouden toimijalta. Osallistumishakemusta ei voi lähettää, ennen kuin kaikkien ryhmittymän jäsenten tai voimavarayksiköiden ESPD-lomakkeet on liitetty osallistumishakemukseen. Varaa tähän vaiheeseen riittävästi aikaa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Innovaatiokumppanuus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 118-289605
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä hankinnan kohteen katsotaan muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.11.2019
«« Takaisin