«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : LAKISÄÄTEISET JA MUUT ERIKSEEN MÄÄRITELLYT TARKASTUSPALVELUT

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023479
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-540993
Osallistumishakemukset 16.12.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustushallinnon rakennuslaitos
Kansallinen henkilötunnus 0988874-7
Postiosoite PL1
Postinumero 49401
Postitoimipaikka Hamina
Maa Suomi
Vastaanottaja Hankinta-asiantuntija Minna Viikari
Puhelin +358299831063
Sähköpostiosoite minna.viikari@phrakl.fi
Faksi +358299831251
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.phrakl.fi
Tarjousten ja osallistumispyyntöjen sähköinen toimittaminenhttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261176&tpk=4da7f564-9076-4580-a49d-64c35ba05c2a
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Muu: Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

LAKISÄÄTEISET JA MUUT ERIKSEEN MÄÄRITELLYT TARKASTUSPALVELUT

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien käyttämien ja Rakennuslaitoksen hallinnoimien laitteiden ja laitteistojen käyttöönottoon liittyvät lakisääteiset käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastukset sekä muut alla luetellut tarkastukset puolustushallinnon kohteisiin koko Suomessa seuraavilla Turvallisuus ja kemikaaliviraston (TUKES) pätevyysalueilla: Lakisääteiset tarkastukset * Hissien ja nosto-ovien tarkastukset (VNa 403/2008) * Painelaitteiden tarkastukset (L 1144/2016 / VNa 1549/2016) * Palonilmaisulaitteistojen, automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastukset (SMa 1999-967/TU33 / SMa 1999-440/Tu33 * Sähköasennusten varmennus- ja määräaikaistarkastukset (laki 1135/2016 ja VNa 1434/2016) * Nosturien, nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastukset (VNa 403/2008 / VNa 633/2004 / VNa 253/2002) * Maakaasun käsittelyyn liittyvät tarkastukset (VNa 551/2009) * Palavien nesteiden käsittelyyn liittyvät tarkastukset (KTMp 313/1985) * Öljylämmityslaitteiden tarkastukset (KTMp 314/1985) * Henkilöhissit tai kevythissit, liukuportaat ja liukukäytävät sekä sähkökäyttöiset nosto-ovet, joiden nostokorkeus on suurempi kuin 2,9 metriä (L 1134/2016) * Savunpoistolaitteiden ja palorajoittimien tarkastukset (L 379/2011, L 132/199, YMa 848/2017, L 10/2007, RIL 232-2012) Muut tarkastukset: * Putkistojen ja säiliöiden kuntotutkimukset * Automaattisten sammutuslaitteistojen kuntotutkimukset/luotettavuustutkimukset * * Yllämainittuihin järjestelmiin liittyvä asiantuntijapalvelu, kuten ohjeistus tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseen, koulutuspalvelut Hankinta kuuluu julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) (myöhemmin PUTU -hankintalaki) soveltamisalan piiriin sen 5 §:n 1 momentin 2 kohtaan ja 2 momentin 3 kohtaan perustuen. Hankinnan kohteena olevista palveluista tehdään puitesopimus yhden toimittajan kanssa. Palveluun kuuluu tarkastuskohteiden ja pöytäkirjojen laatiminen, ilmoitukset viranomaisille, maanlaajuinen kausiraportointi sähköisessä muodossa mm. tulevista tarkastusajankohdista sekä muut valmistelevat tehtävät. Toimittaja vastaa tarkastustyössä tarvittavista omista laitteista, materiaaleista ja työvoimasta. Tarvittavien laitteiden käytöstä ei makseta tarjoajalle erillistä korvausta. Palveluntuottajalla tulee olla tarvittava kalusto, laitteet ja resurssit sopimuksen allekirjoitus hetkellä. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tai Puolustusvoimien kulloinkin muuttuvat tarpeet ja olosuhteet huomioiden Rakennuslaitoksella on oikeus sopimuksen voimassaoloaikana tarvittaessa lisätä, muuttaa, poistaa kokonaan tai osittain tai väliaikaisesti hankinnan piiriin kuuluvia palveluita sekä tilaustapaa. Sopimuksen käyttäjinä ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen keskusyksikkö sekä kaikki palveluyksiköt. Tarkastusten määrä vuositasolla on arviolta 500 – 700 tarkastusta/vuosi. Tarkastusajat ja –toimenpiteet sovittava etukäteen tilaajien kanssa. Tarkastuksia tehdään sopimuskauden aikana kunkin yksikön tarpeiden mukaan. Tarkastusvälit ovat osittain lakisääteisiä. Tarkastuskohteet voivat muuttua sopimuksen voimassaoloaikana ja tarkastusten määrä voi vaihdella. Sopimuskautena lakisääteisiin tarkastuksiin mahdolliset muutokset päivitetään sopimuskaudella lain vaatimusten mukaiseksi. Kaikki osallistumisilmoituksessa, tarjouspyynnössä ja sopimuksessa ilmoitetut määrät ovat arvioita, ja ne ovat ilmoitettu sitoumuksetta. Tilaajilla ei ole hankinnan kohteena olevien palveluiden osalta määräostovelvoitetta. Sopimuksen piiriin voidaan ottaa lisähankintana mitä tahansa tarkastupalveluihin oleellisesti kuuluvia töitä tai hallintoyksikön tai valtiovallan määräyksestä tehtäviin lakisääteisiä lisätöitä, joihin hankintayksikkö ei ole voinut varautua sopimuksen alussa.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

1400000.00 - 2400000.00 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

II.2.3 Tietoa hankinnan jatkamisesta

Tätä sopimusta ei voi jatkaa

II.3 Hankintasopimuksen kesto tai toteuttamisen määräaika
Kesto

84 kuukautta (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.2 Osallistumisehdot

III.3 Palveluja koskevien hankintasopimusten erityiset ehdot

III.3.2 Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys

Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

1859/0400/2019

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.3 Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saatavuutta koskevat ehdot

Asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika:

Asiakirjat ovat maksullisia: Ei

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 klo 10.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1 Kyse on toistuvasta hankinnasta

Kyllä

Myöhempien ilmoitusten ennakoitu julkaisuajankohta:

2026

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
13.11.2019
«« Takaisin