«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Rahoitusvakausvirasto : Arvonmäärityspalvelut kriisinhoitotilanteiden varalle

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023456
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-540108
Tarjoukset 16.12.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243234&tpk=8f4140f7-9574-41bb-afad-e233064f8aa1

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rahoitusvakausvirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2683902-3
Postiosoite:PL 70
Postinumero:00581
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Alahuhta
Puhelin:+358 294444301
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rvv.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243234&tpk=8f4140f7-9574-41bb-afad-e233064f8aa1

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Hansel Oy
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Alahuhta
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243234&tpk=8f4140f7-9574-41bb-afad-e233064f8aa1

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Arvonmäärityspalvelut kriisinhoitotilanteiden varalle
Viitenumero:
RVV 1/00.03.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu kohdistuen Rahoitusvakausviraston suoraan kriisinratkaisutoimivaltaan kuuluvien luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten (edellä mainitut jäljempänä laitos) kriisinratkaisutilanteissa hankittaviin riippumattomiin arvonmäärityspalveluihin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti. Lisäksi hankintayksikkö voi hankkia puitejärjestelyn kautta muita asiantuntijapalveluita tarjouspyynnössä kuvatusti. Hankinnan kohteena oleva palvelu kuvataan tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Hankittaviin palveluihin sovelletaan Euroopan Unionin kriisinratkaisusäännöksiä, ns. BRRD-direktiiviä (2014/59/EU), kansallista ”kriisinratkaisulakia” (1194/2014) sekä muuta hankittaviin palveluihin soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä ja toimialan kansainvälisiä standardeja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tilintarkastuspalvelut. (79212100-4)
Yleiset julkiset palvelut. (75110000-0)
Täytäntöönpanopalvelut. (75111100-8)
Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut. (75200000-8)
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut. (75000000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta ja tarjottavaa palvelua koskevat vaatimukset esitetään liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely. Puitejärjestelyn sisällä toimittajavalinta tapahtuu kevennetyllä kilpailutuksella. Kevennetty kilpailutus järjestetään niiden toimittajien välillä, jotka on valittu puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi. Puitejärjestelyn toimintatapa on esitetty tarkemmin tämän tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" sekä liitteellä 5 "Puitesopimus". Toimeksiannot kohdistuvat liitteellä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" mainittuihin kokonaisuuksiin. Toimeksiannon kohde määritellään tarkemmin kevennetyissä kilpailutuksissa. Hankintayksikkö arvioi, että puitejärjestelyn ostovolyymiin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Epävarmuus aiheutuu siitä, toteutuuko puitejärjestelyn sopimuskaudella Rahoitusvakausviraston toimivaltaan kuuluvaa laitosta koskeva kriisinratkaisutilanne. Kriisinratkaisutilanteessa tarvittavan selvitystyön (arvonmääritystyö) arvio on 50-300 htp. Puitejärjestelyn kautta hankittavien muiden asiantuntijapalveluiden ostovolyymi on hankintayksikön arvion mukaan keskimäärin välillä n. 10-50 htp vuodessa. Arvio ei sido hankintayksikköä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa kaksi vuotta (24 kk). Puitejärjestelyä voidaan jatkaa enintään kahdella yhden vuoden mittaisella optiolla tarjouspyynnön liitteenä 5 olevan puitesopimuksen mukaisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä puitejärjestelyn kohteena olevan asiantuntijapalvelun katsotaan muodostavan kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 069-162390
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.12.2019 10:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Rahoitusvakausvirasto
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
Internet-osoitehttp://www.rvv.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.11.2019
«« Takaisin