«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu : Lauttasaaren ala-asteen peruskorjaus, kokonaisurakka

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023444
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-538835
Tarjoukset 16.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=260509&tpk=f9632d39-b84b-4297-b3db-4b1c00637102

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Elimäenkatu 5
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Liisa Puumalainen
Puhelin:+358 931038326
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=260509&tpk=f9632d39-b84b-4297-b3db-4b1c00637102

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=260509&tpk=f9632d39-b84b-4297-b3db-4b1c00637102
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lauttasaaren ala-asteen peruskorjaus, kokonaisurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakka käsittää Lauttasaaren ala-asteen peruskorjauksen kokonaisurakan toteuttamisen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti kaikkine materiaalihankintoineen ja asennuksineen täysin valmiiksi ja toimintakuntoiseksi saatettuna.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 14000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Myllykalliontie 3, 00200 Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osoitteessa Myllykalliontie 3, Helsinki sijaitsevan Lauttasaaren ala-asteen peruskorjaus. Peruskorjauksen yhteydessä myös aikaisemmin kirjastona ja neuvolana, sittemmin Lauttasaaren musiikkiopiston tiloina toiminut sivurakennus saneerataan koulukäyttöön. Kohteen talotekniikka uusitaan kokonaisuudessaan. Lisäksi päärakennuksen lattiarakenteita avataan kantaviin rakenteisiin asti välipohjissa olevien epäpuhtauksien (tervapaperi, PAH-yhdisteitä) poistamiseksi. Rakennusvalvonta saattaa rakennusfysikaalisten korjausten osalta edellyttää hankkeelle erityismenettelyä niiden luonteesta johtuen. Rakennuksessa suoritetaan myös toiminnallisia tilamuutoksia, sekä osittain palauttavaa korjausta. Rakennuksiin asennetaan hissit esteettömyyden parantamiseksi. Piha-alueet uudistetaan vastaamaan koulun tarpeita ja palvelemaan kasvaneita oppilasmääriä. Lisäksi alueen hulevesien viivytystä ja ohjausta parannetaan. Huomioidaan, että väistötilatarpeesta johtuen työt suoritetaan porrastetusti siten, että urakoitsija saa käyttöönsä piha-aluetta vasta sivurakennuksen valmistuttua, (vaiheistussuunnitelmat urakka-asiakirjojen liitteenä). Kohde ei ole asemakaavalla suojeltu, mutta kuuluu säilyneisyytensä perusteella ”Opintiellä”- selvityksen luokitukseen +1. Rakennusvalvonta tulee edellyttämään kaupunginmuseon mukanaoloa ja valvontaa koko rakennushankkeen ajan. Rakennuksessa on paljon hyvin säilyneitä rakennusosia, joiden säilyttäminen ja kunnostus vaatii erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa. Päärakennuksen pääportaan 2. kerroksessa on kaupungin taidemuseon kokoelmiin kuuluva fresko, joka tulee asianmukaisesti suojata rakennustöiden aikana, sekä varottava sen vaurioittamista mm. purkutöistä aiheutuvan tärinän johdosta. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Hankintailmoituksen liitteenä olevassa urakkaohjelmassa on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle. Rakennusten sisäpuolisten töiden tulee olla valmiina ja vastaanotettuna sekä viranomaisten vaatimat tarkastukset hyväksytysti pidettynä 02.07.2021. Ulko-alueilla tehtävien töiden tulee olla valmiina ja vastaanotettuna sekä viranomaisten vaatimat tarkastukset hyväksytysti pidettynä 30.07.2021.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.1.2020 - 30.7.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelevät: - Maria Suonoja, maria.suonoja@valvontakonsultit.fi, puh. 0447799501 - Sari Paukku, sari.paukku@valvontakonsultit.fi, puh. 0503441925

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoaja vetoaa konserniosapuolen resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös konserniosapuolesta. Jos tarjoaja on ryhmittymä tai jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta tai alihankkijan kanssa tehty sopimus. Jos tarjoaja hyödyntää konsernivoimavaroja täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi konserniosapuolten kanssa tehty sopimus. Ryhmittymän osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan. Ryhmittymän tulee järjestää laskutus siten, että ryhmittymällä on ainoastaan yksi laskuttaja tilaajaa kohtaan. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Ryhmittymä ei voi toimia rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Jos tarjoaja on ryhmittymä, on aiesopimukseen kirjattava, kuka ryhmittymän osakasyritys toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat soveltuvuusvaatimukset: 1. Tarjoajan liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta on oltava talonrakennusurakoinnissa vähintään 15 000 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa rakennuttaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: -selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin -kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon -todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty -todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -selvitys työterveyshuollon järjestämisestä -selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta -tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät soveltuvuusvaatimukset: 1. RALA-pätevyys, työlajit 17.2a tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys RALA-pätevyyttä 17.2a vastaavana pätevyytenä pidetään 3kpl referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta korjausrakennus- ja muutostöissä, viimeisen viiden vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna 2. 1 referenssi pääurakoitsijana toimimisesta opetusrakennusten (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08 Opetusrakennukset) peruskorjauskohteessa viimeisen 7 vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna. Referenssiurakassa tarjoajan rakennustöiden tulee olla ollut suuruudeltaan vähintään 4 000 000 € (alv 0 %) 3. Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusteknikon tai -mestarin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään 6 vuotta vastaavan työnjohtajan työkokemusta ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan eikä hänellä saa olla samaan aikaan muita tehtäviä hoidettavanaan 4. Valittavan kokonaisurakoitsijan valittavaksi ehdotettujen taloteknisten urakoitsijoiden tulee täyttää seuraavat RALA-pätevyydet: -lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen urakoitsija 4.1.2 -ilmanvaihtourakoitsija 4.2.2 -sähkö- ja tietoliikenneurakoitsija 16.1.3 -rakennusautomaatiourakoitsija 16.3.3 tai Seti Oy:n RAU-urakoitsijahyväksyntä tai RALA-pätevyyden puuttuessa kokonaisurakoitsijan valittavaksi ehdotetuilla taloteknisillä urakoitsijoilla tulee olla 1 referenssi talotekniikkaurakoitsijana toimimisesta opetusrakennusten (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08 Opetusrakennukset) peruskorjauskohteessa, jossa toteutusmuotona on ollut kokonaisurakka viimeisen 5 vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna 5. Valittavan kokonaisurakoitsijan valittavaksi ehdotettujen talotekniikkaurakoitsijoiden tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset: -Vastuullisten työnjohtajien tulee olla suorassa työsuhteessa ko. urakoitsijaan. Kyseisillä työnjohtajilla tulee olla vähintään teknikon koulutus ja vähintään 3 vuotta valmistumisen jälkeistä vastuullisen työnjohtajan työkokemusta, poislukien sähköurakoitsijan työnjohtaja, jolla tulee olla vähintään sähköteknikon/-insinöörin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään 5 vuotta sähköurakointikokemusta sisäjohtoasennuksista -Sähköurakoitsijan tulee olla suomalaisten sähköalan säädösten ja asetusten mukaisesti TUKES:n ylläpitämässä sähköurakoitsijarekisterissä omaten vähintään S2-urakointioikeudet -Automaatiourakoitsijalla tulee olla toimiva huolto-organisaatio pk-seudulla -Rakennusautomaatiojärjestelmän I/O-moduulien välisessä tiedonsiirrossa samoin kuin I/O-moduulien ja valvomon välisessä tiedonsiirrossa tulee käyttää standardia avointa tiedonsiirtoprotokollaa, esim Bacnet, Modbus RTU, LonTalk. Kaukovalvonnassa käytetään TCP/IP-protokollaa Valittavan kokonaisurakoitsijan on hyväksytettävä ehdotetut urakoitsijat rakennuttajalla ennen sopimuksen allekirjoitusta Kaikilla vastuullisilla työnjohtajilla tulee olla näyttöä siitä, että he tuntevat Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.12.2019 13:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.11.2019
«« Takaisin