«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS: WhereScape lisensointi

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023425
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-540426

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2844969-4
Postiosoite:PL 46
Postinumero:05801
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riku Kosunen
Puhelin:+358 407512145
Sähköpostiosoite:riku.kosunen@keusote.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: WhereScape lisensointi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä on valinnut tietovarantojen automaatioon liittyväksi teknologiaratkaisuksi WhereScape –kokonaisuuden.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän hankinnan tavoitteena on saada Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle käyttöoikeus (jatkossa myös “lisenssi”) WhereScape3D ja WhereScapeRED ohjelmistoihin (jatkossa “työkalu”), joka tukee Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän tiedolla johtamiseen liittyvää tietovarantoautomatisaatiota. Valittu toimittaja toimii käyttöoikeuden myyjänä tai jälleenmyyjänä. Lisenssin haltija on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä. Lisenssisopimus on voimassa toistaiseksi, ja siinä on huomioitava käyttöoikeuden jatkuvuus toimittajan omistussuhteiden tai liiketoiminnan muutoksissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintaa ei jaeta osiin, koska sen toteutus olisi liian monimutkainen, mikäli toimittajia olisi useampi. Hankinnan arvioitu arvo on laskettu 48 kuukauden perusteella.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 211-517114

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: WhereScape lisensointi

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että hankinta on keskeytettävä. Perusteena hankinnan keskeyttämiselle on se, että tarjouspyyntö ei ole hankintalain 71 §:n mukainen: ”Hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".” Hankinnan keskeyttämiselle on edellä mainitut lainsäädännön mukaiset perustellut syyt. Keskeyttämisestä on tehty hankintapäätös. Hankintayksikkö aikoo julkaista lisensoinnin hankinnasta myöhempänä ajankohtana tarjouspyynnön, joka on hankintalain mukainen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.11.2019
«« Takaisin