«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS: DataVault -tietovarastoautomaatio- ja kehitystiimiratkaisu

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023424
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-540425

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2844969-4
Postiosoite:PL 46
Postinumero:05801
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riku Kosunen
Puhelin:+358 407512145
Sähköpostiosoite:riku.kosunen@keusote.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: DataVault -tietovarastoautomaatio- ja kehitystiimiratkaisu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti DataVault 2.0 -käsitemallilähtöisen tietovarantoratkaisun hallitsevasta kehitystiimistä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kehitystiimin tehtäviin kuuluu Keusoten teknologiavalintojen mukaisen ratkaisun perustaminen ja jatkokehitys. Lisäksi kehitystiimiltä odotetaan valmiuksia koneoppimisen ja keinoälyn hyödyntämiseen osana kehitystyötä. Kehitystyön lähtökohtana on pitkälle viety automaatio sekä generoinnin että testauksen osalta. Automaatiolla pyritään lyhentämään tietovarannon rakentamisen työmäärää, parannetaan laatua, ylläpidettävyyttä sekä dokumentaatiota. Tarjottavan kehitystiimin on hallittava Keusoten teknologiavalintojen mukainen ratkaisu sekä omattava Data scientist –kyvykkyydet. Kehitystyön on tuettava sitä, että sopimuskauden jälkeinen mahdollinen Toimittaja-vaihdos ei edellytä Datavault –tietovaraston uudelleenrakentamisesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 210-513700

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: DataVault -tietovarastoautomaatio- ja kehitystiimiratkaisu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että hankinta on keskeytettävä. Perusteena hankinnan keskeyttämiselle on se, että tarjouspyyntö ei ole hankintalain 71 §:n mukainen: ”Hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".” Hankinnan keskeyttämiselle on edellä mainitut lainsäädännön mukaiset perustellut syyt. Keskeyttämisestä on tehty hankintapäätös. Hankintayksikkö aikoo julkaista tietovarastoautomaatio- ja kehitystiimiratkaisun hankinnasta mahdollisimman pian uuden tarjouspyynnön, joka on hankintalain mukainen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.11.2019
«« Takaisin