«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : KES ELY / L-vastuualue: Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalvelun puitejärjestely 2020-2023. Osa-alue 1, Osa-alue 2, Osa-alue 3 ja Osa-alue 4.

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023407
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-540065
Tarjoukset 19.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259899&tpk=f5f373cb-80d7-4e78-9db1-4dc9c6713d97

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 250
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:JYVÄSKYLÄ
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kari Keski-Luopa
Puhelin:+358 295024690
Sähköpostiosoite:kari.keski-luopa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259899&tpk=f5f373cb-80d7-4e78-9db1-4dc9c6713d97

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259899&tpk=f5f373cb-80d7-4e78-9db1-4dc9c6713d97
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito & kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KES ELY / L-vastuualue: Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalvelun puitejärjestely 2020-2023. Osa-alue 1, Osa-alue 2, Osa-alue 3 ja Osa-alue 4.
Viitenumero:
KESELY/2113/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tilaaja teettää puitesopimuksilla liikennettä ja infraa koskevia suunnitelmia, selvityksiä, asiantuntijapalveluja ja tukitehtäviä Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella vuosina 2020-2023. Puitesopimukset ja niitä käyttäen teetettävät tehtävät jakautuvat neljään osa-alueeseen seuraavasti: Osa-alue 1 Tie- ja rakennussuunnittelu Osa-alue 2 Esi- ja yleissuunnittelu Osa-alue 3 Liikenteeseen ja tienpitoon liittyvät selvitykset ja asiantuntijapalvelut Osa-alue 4 Tilaajan tukitehtävät Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
osien enimmäismäärä:4

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalvelun puitesopimus 2020-2023. Osa-alue 1, Tie- ja rakennussuunnittelu
Osa nro:
Osa-alue 1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193) , Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueet.

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja teettää osa-alueen 1 puitesopimusten perusteella seuraavia tehtäviä: Tie- ja rakennussuunnittelu - tietomallipohjainen tie- ja rakennussuunnittelu - liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaiset tie-suunnitelmat - parantamissuunnitelmat - rakennussuunnitelmat - tiesuunnitelmien ST-täydennykset - pienten liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu - muu vastaavanlainen suunnittelu Siltasuunnittelua vain siltä osin kuin se sisältyy edellä mainittuihin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
3000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Puitesopimus tehdään enintään viiden konsultin kanssa.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalvelun puitesopimus 2020-2023. Osa-alue 2, Esi- ja yleissuunnittelu
Osa nro:
Osa-alue 2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193) , Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueet.

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja teettää osa-alueen 2 puitesopimusten perusteella seuraavia tehtäviä: Esi- ja yleissuunnittelu - esisuunnitelmat - liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaiset yleissuunnitelmat - tarveselvitykset - aluevaraussuunnitelmat - toimenpideselvitykset - kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat - kehittämisselvitykset - ideasuunnitelmat (esim. liikenneturvallisuustoimenpiteet, kevyen liikenteen järjestelyt, la-pysäkkijärjestelyt) - muu vastaavanlainen suunnittelu Siltasuunnittelua vain siltä osin kuin se sisältyy edellä mainittuihin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
1400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Puitesopimus tehdään enintään viiden konsultin kanssa.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalvelun puitesopimus 2020-2023. Osa-alue 3, Liikenteeseen ja tienpitoon liittyvät selvitykset ja asiantuntijapalvelut
Osa nro:
Osa-alue 3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193) , Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueet.

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja teettää osa-alueen 3 puitesopimusten perusteella seuraavia tehtäviä: Liikenteeseen ja tienpitoon liittyvät selvitykset ja asiantuntijapalvelut - jatkuvan liikennejärjestelmätyön seuranta- ja valmistelutehtävät - maankäytön suunnitteluun liittyvät selvitykset - kestävään liikkumiseen liittyvät selvitykset ja tarkastelut - liikenteelliset selvitykset, kuten toimivuustarkastelut - liikenneturvallisuusselvitykset - elinkeinoelämää palvelevat selvitykset (kuljetukset ja logistiikka) - joukkoliikenteeseen ja sen järjestämiseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset - ympäristöselvitykset - liikenteen hallinnan, liikenteen ohjauksen, viitoituksen ja palvelukohde-opastuksen suunnitelmat ja selvitykset - muu vastaavanlainen suunnittelu Siltasuunnittelua vain siltä osin kuin se sisältyy edellä mainittuihin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Puitesopimus tehdään enintään viiden konsultin kanssa.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalvelun puitesopimus 2020-2023. Osa-alue 4, Tilaajan tukitehtävät
Osa nro:
Osa-alue 4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193) , Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueet.

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja teettää osa-alueen 4 puitesopimusten perusteella seuraavia tehtäviä: Tilaajan tukitehtävät - kilpailuttaminen - rakennuttaminen - suunnitteluttaminen - valvonta - turvallisuuskoordinaattorina toimiminen - erilaisten tierakenteiden korjaamiseen liittyvien toiminta- ja toteutusohjelmien laadinta - tilaajan tuki asiantuntijana - muu vastaavanlainen tilaajan tuki

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
2000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Puitesopimus tehdään enintään viiden konsultin kanssa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 20

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.12.2019 14:00
Paikka: Keski-Suomen ELY-keskus

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.11.2019
«« Takaisin