«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Verohallinto : Chatbot-ohjelmisto

15.11.2019 15:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023388
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 222-544110

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:Vero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Janne Suuronen
Puhelin:+358 20612390
Sähköpostiosoite:hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vero.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Chatbot-ohjelmisto
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Veron verkkosivuilla on vuosittain 20 miljoonaa kävijää ja chat-palvelua käyttää tällä hetkellä 300 000 asiakasta vuodessa. Verohallinnon verkkoasioinnin ja siihen liittyvän chatin käytön ennustetaan kasvavan vuosittain voimakkaasti 150 000 yhteydenottoon kuukaudessa. Hankinnan kohteena on tekoälypohjainen Chatbot-ohjelmisto SaaS-palveluna ja jonka avulla voidaan vastata sähköisen asioinnin ja neuvontatarpeiden kasvavaan kysyntään. Chatbotin avulla asiakaspalvelua voidaan tarjota silloin, kun asiakas neuvontaa tarvitsee - eli vuorokauden ympäri. Hankinta sisältää Chatbot-ohjelmiston lisensseineen, käyttöönottoprojektin sekä ratkaisun koulutus-, tuki-, ylläpito- ja asiantuntijapalvelut. Tavoitteena on käynnistää käyttöönottoprojekti kesäkuussa 2019 siten, että ensimmäinen chatbotin käsittelemä aihealue on käytössä syyskuussa 2019. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattuna liitteessä 1 ja vaatimusmäärittelyliitteissä 3 sekä 6.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tekoälypohjainen Chatbot-ohjelmisto SaaS-palveluna ja jonka avulla voidaan vastata sähköisen asioinnin ja neuvontatarpeiden kasvavaan kysyntään. Chatbotin avulla asiakaspalvelua voidaan tarjota silloin, kun asiakas neuvontaa tarvitsee - eli vuorokauden ympäri. Hankinta sisältää Chatbot-ohjelmiston lisensseineen, käyttöönottoprojektin sekä ratkaisun koulutus-, tuki-, ylläpito- ja asiantuntijapalvelut.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta35
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu65
Hinta 35
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Botin integrointi olemassa olevaan toiseen Chat-alustaan.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 068-159024

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Chatbot-ohjelmisto

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
23.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:BoostAI
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:N0917362394
Postitoimipaikka:SANDNES
Maa:Norja
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:400000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:400000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 6. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.11.2019
«« Takaisin