«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Jyväskylän kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Etäohjattavien katuvalaisimien hankinta

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023371
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-539538

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Hannikaisenkatu 17
Postinumero:40340
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Piispanen
Puhelin:+358 505260491
Sähköpostiosoite:jukka.piispanen@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jkl.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/ulkovalaistus
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Etäohjattavien katuvalaisimien hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valaistuslaitteet ja sähkölamput. (31500000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikön tavoitteena on hankkia markkinoilta kevyen liikenteen väylillä ja kaduilla käytettäviä valaisimia, joiden tehoa ja yöaikaista himmennystä voidaan säätää valaisinkohtaisesti langattomasti asennuksen jälkeen. Etäohjauksella tarkoitetaan pylvääseen asennetun valaisimen ohjausparametrien muuttamista maasta käsin. Hankinta toteutetaan kilpailutettuna neuvottelumenettelynä. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia sopimusaikana 2020-21 1000 valaisinta. Määrä tarkentuu kun tarjoukset on saatu ja talousarviot on hyväksytty. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla vuodeksi 2022.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on hankkia katuvalaisinten tuoteperhe, joka edesauttaa yhtenäisen kaupunkikuvan saavuttamista. Lisäksi hankinta mahdollistaa korvaavien valaisinten nopean saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Hankinta toteutetaan kilpailutetulla neuvottelumenettyllä. Menettely sisältää neuvotteluja osallistumishakemusten perusteella valittujen toimijoiden kanssa. Neuvotteluihin valitaan ehdokkaat, joilla on hankinnan laajuuteen ja tavoitteisiin nähden soveltuvat tekniset ratkaisut. Toimittajalla tulee olla riittävä kokemus ulkovalaistusvalaisimien toimittamisesta julkiselle sektorille, taloudellinen vakavaraisuus ja edellytykset vastata toimittamiensa valaisimien takuuaikaisista velvoitteista. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia sopimusaikana 2020-2021 1000 valaisinta. Määrä tarkentuu kun tarjoukset on saatu ja talousarviot on hyväksytty. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla vuodeksi 2022.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 205-498587

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Etäohjattavien katuvalaisimien hankinta

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen tietoja on muutettu oleellisesti, joten julkaistaan uusi ilmoitus.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.11.2019
«« Takaisin