«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka : Hyksin osaamiskeskusjärjestelmän toiminnallinen ja taloudellinen arviointi

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023367
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-540546

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Arttu Karjalainen
Sähköpostiosoite:mons.vermis@gmail.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hyksin osaamiskeskusjärjestelmän toiminnallinen ja taloudellinen arviointi
Viitenumero:
HUS 103-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli HYKS:n osaamiskeskusmallin toteutumisen ja tuloksellisuuden arviointi suhteessa tarjouspyynnön liitteessä 2 kuvattuihin osaamiskeskusten toiminnan tavoitteisiin. Arvioinnin tulee käsittää riittävän kattava kansainvälinen vertailuanalyysi (benchmarking) suhteessa vastaavan kokoisiin ja tasoisiin yliopistosairaalaorganisaatioihin Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa. HYKS:n osaamiskeskuksista (tulosyksiköistä) vertailuun valitaan Lasten ja Nuorten sairaudet (LaNu, sisältäen Uuden Lastensairaalan), Sydän- ja keuhkokeskus sekä Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikkö (ATeK). Arvioinnissa verrataan sekä kliinisiä potilashoidon tuloksia että kustannustehokkuutta. Myös tutkimuksellinen aktiivisuus ja tutkimuksen taso tulee huomioida.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 900000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde oli kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 2.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Referenssit vastaavista palvelutoimituksista20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelua tuottavien henkilöiden osaaminen ja kokemus20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoajan kuvaus hankinnan kohteen sisällöstä ja läpiviennistä40
Hinta 20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

HYKS:n osaamiskeskusmallin toiminnallisen ja taloudellisen arvioinnin lisäksi HUS voi hankkia myös muita, joko osaamiskeskusmallin arviointia täydentäviä tai samantapaisia palveluja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 088-211397

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Hyksin osaamiskeskusjärjestelmän toiminnallinen ja taloudellinen arviointi

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
21.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:The Boston Consulting Group Nordic AB
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2139162-9
Postiosoite:Kluuvikatu 3 A
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:900000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:900000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.11.2019
«« Takaisin