«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tampereen kaupunki / Tampereen kaupunginkirjasto : Kirjastoauton hankinta

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023363
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-539205
Tarjoukset 10.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=247472&tpk=0f701ec4-8f44-4673-85f5-4f6215396a8a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen kaupunki / Tampereen kaupunginkirjasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomi Logistiikka Oy / Essi Rae
Puhelin:+358 401715257
Sähköpostiosoite:essi.rae@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=247472&tpk=0f701ec4-8f44-4673-85f5-4f6215396a8a

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=247472&tpk=0f701ec4-8f44-4673-85f5-4f6215396a8a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirjastoauton hankinta
Viitenumero:
TRE:582/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kirjastoautot. (34144760-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupungin Kirjastopalveluiden toimeksiannosta uuden kirjastoauton hankinnan. Ajoneuvo hankitaan Tampereen kaupunginkirjaston käyttöön. Kyseessä on kertahankintana toteutettava tavarahankinta. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska se muodostaa yhden selkeän kokonaisuuden. Tarkemmin hankinnan kohde on määritelty tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 360000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetusvälineet ja kuljetuksessa käytettävät aputuotteet. (34000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupungin Kirjastopalveluiden toimeksiannosta uuden kirjastoauton hankinnan. Ajoneuvo hankitaan Tampereen kaupunginkirjaston käyttöön. Kyseessä on kertahankintana toteutettava tavarahankinta. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska se muodostaa yhden selkeän kokonaisuuden. Tarkemmin hankinnan kohde on määritelty tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
360000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoajan tulee tarjota tilaajan erittelemiä pakollisia optioita. Pakolliset optiot tarjotaan välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö" osoitetussa kohdassa. Pakollisten optioiden hinnat huomioidaan tarjousten vertailussa kohdassa "Päätöksenteon perusteet" kuvatun mukaisesti. Lisäksi tarjoaja voi halutessaan tarjota tilaajan erittelemiä vapaaehtoisia optioita sekä suosittelemiaan hankinnan kohteeseen liittyviä optioita kuten lisävarusteita tai vastaavia. Tarjoaja voi myös halutessaan tarjota vaihtoehtoisia toteutustapoja tilaajan vaatimille toiminnollisuuksille. Vaihtoehtoisia toteutustapoja tarjottaessa tarjoajan tulee kuitenkin huomioida, että tarjottuihin hintoihin on sisällytetty tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut toiminnollisuudet tilaajan esittämillä toteutustavalla, ja että tarjous on tarjouspyynnönmukainen riippumatta siitä, otetaanko tarjotut optiot käyttöön. Vapaaehtoiset optiot tarjotaan tarjouspyynnön liitteellä 3 (Optiolomake), joka ladataan ohjeistuksen mukaan täytettynä osoitettuun kohtaan välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö". Tarjottuja vapaaehtoisia optioita ei oteta huomioon tarjousten vertailussa. Tilaaja päättää erikseen optioiden käyttöönotosta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Hankintailmoitus lähetettiin alunperin julkaistavaksi 8.11.2019. Hankintayksikön ja Hilman välisen määräaikojen laskentaa koskevan näkemyseron vuoksi Hilma hylkäsi hankintailmoituksen julkaisun. Hylkäyksestä johtuen avoimen menettelyn määräaikoja olisi ollut tarpeen pidentää lain vaatimusten täyttämiseksi. Hankinnalle asetetun aikataulutavoitteen vuoksi määräaikojen pidentäminen ei ole mahdollista, joten hankinta toteutetaan käyttäen nopeutettua menettelyä.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.12.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.11.2019
«« Takaisin