«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Väylävirasto : Markkinainfotilaisuus: Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen

19.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023305
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 224-548552

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL33 (Opastinsilta 2A)
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Seppo Paukkeri
Puhelin:+358 295343361
Sähköpostiosoite:seppo.paukkeri@vayla.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630555-8
Postiosoite:PL197
Postinumero:00141
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tero Sievänen
Puhelin:+358 931033577
Sähköpostiosoite:tero.sievanen@portofhelsinki.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.portofhelsinki.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupunki kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-0201256-6
Postiosoite:PL 58225 (Elimäenkatu 5)
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarkko Karttunen
Puhelin:+358 931038360
Sähköpostiosoite:jarkko.karttunen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Markkinainfotilaisuus: Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vesirakennustyöt. (45240000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen.

Hanke sisältää väylän sekä satama-altaan syventämisen 11,0 m kulkusyvyydestä 13,0 m kulkusyvyyteen. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kelluvien turvalaitteiden siirto- ja muutostöitä.

Syvennystyöt käsittävät väylän ja satama-altaan ruoppauksen ja vedenalaisen louhinnan. Pääosin koheesiomaalajeista koostuva alustava ruoppausmäärä on n. 1,1 milj. m3ktr ja louhintamäärä on n. 0,35 milj. m3ktr. Hyötykäyttöön soveltumattomat massat läjitetään meriläjitysalueelle ja louhemassat Helsingin kaupungin ranta-alueiden täyttöihin.

Hanke toteutetaan vuosien 2020 ja 2021 aikana.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 30000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä ei ole ilmoitus hankinnan käynnistämisestä, vaan kutsu markkinainfotilaisuuteen.

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa markkinatoimijoita tilaisuudesta, jossa tilaaja esittelee hankinnan alustavaa sisältöä, aikataulua ja keskeisiä ehtoja tarjoajaehdokkaille.

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan myöhemmin.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
10.1.2020

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Markkinainfotilaisuus: Hernesaaren itärannan edustan merialueen ruoppausurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vesirakennustyöt. (45240000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vesisyvyys Hernesaaren ruoppausalueella vaihtelee välillä 11-14 m. Alue rajautuu länsireunastaan nykyiseen rantapenkereeseen. Ruopattavan alueen pinta-ala on n. 8 ha. Alueelta kuoritaan ensin meriläjityskelvoton sedimentti suljettavalla ympäristökauhalla. Massa nostetaan maalle ja läjitetään pääosin Hernesaaren välivarastoalueen sedimenttialtaisiin. Kuorintakerros vaihtelee välillä 0,5-2,0 m, massamäärä on n. 51 000 m3ktr.

Meriläjityskelpoinen ruopattava maa-aines on pääosin savea ja silttiä. Ruoppaus ulotetaan em. maakerrosten alapintaan eli nk. kovaan pohjaan saakka. Ruoppauksessa on varauduttava nykyisen louheluiskan kaivuun ja sen alapuolisten mahdollisten savikerrosten poistoon. Ruopattavan kerroksen paksuus on syvimmillään n. 10 m. Ruoppaustaso on syvimmillään n. -24 m N2000. Mereen läjitettävän ruoppausmassan määrä on arviolta n. 0,36 milj. m3ktr.

Ruoppaus toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2020 ja 2021. Ruoppausta tehdään yhtäaikaisesti alueen meritäyttöjen kanssa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3500000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä ei ole ilmoitus hankinnan käynnistämisestä, vaan kutsu markkinainfotilaisuuteen.

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa markkinatoimijoita tilaisuudesta, jossa tilaaja esittelee

hankinnan alustavaa sisältöä, aikataulua ja keskeisiä ehtoja tarjoajaehdokkaille.

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan myöhemmin .

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
10.1.2020

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Markkinainfotilaisuudessa esitellään kaksi hanketta: Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen ja Hernesaaren itärannan edustan merialueen ruoppausurakka

Markkinainfotilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.12.2019 klo 10:00-11:30 Vuosaaren satamassa (Komentosilta 1, 00980 HKI, Gatehouse, 13 krs.)

Tämän jälkeen järjestetään Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämishankkeen osalta halukkaille urakoitsijakohtaiset keskustelut klo 12:00-15:00. Keskusteluaika 30 min/urakoitsija. Ajat keskusteluihin varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset infotilaisuuteen sekä keskusteluaikojen varaaminen viimeistään 04.12.2019 klo 16 mennessä sähköpostilla maria.kangaskolkka@ramboll.fi

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin