«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vaasan yliopisto : Kotimaisen kirjallisuuden hankinta

12.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023297
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 219-537134
Tarjoukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260087&tpk=20d31033-8dbf-4f1d-aed3-7a536bc8dd1b

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vaasan yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209599-8
Postiosoite:Wolffintie 34
Postinumero:65200
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@ptcs.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.univaasa.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lapin yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0292800-5
Postiosoite:Yliopistonkatu 8
Postinumero:96300
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@ptcs.fi
NUTS-koodi:Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ulapland.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245904-2
Postiosoite:Skinnarilankatu 34
Postinumero:53850
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@lut.fi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lut.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun yliopiston kirjasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245895-5
Postiosoite:Kaitoväylä 10 B3
Postinumero:90570
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@ptcs.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.oulu.fi/kirjasto/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260087&tpk=20d31033-8dbf-4f1d-aed3-7a536bc8dd1b

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260087&tpk=20d31033-8dbf-4f1d-aed3-7a536bc8dd1b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yliopisto
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kotimaisen kirjallisuuden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kirjastokirjat. (22113000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kirjastoaineiston hankinta kaikille yhteishankinnassa mukana oleville kirjastoille. Vieraskielisen kirjallisuuden hankinta kilpailutetaan myöhemmin omana erillisenä hankintanaan.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 950000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Toimitukset tapahtuvat kirjastojen eri toimipisteisiin ympäri Suomea.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta kilpailutetaan hankinnassa mukana olevien eri kirjastojen yhteishankintana. Hankinnassa mukana olevat kirjastot tekevät kukin omat erilliset hankintapäätöksensä. Hankinnan volyymitiedot sekä volyymien jakautuminen kirjastoittain on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Lisäksi kirjastojen toimipisteet on kuvattu liitteessä 2.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
950000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on yksi (1) vuosi. Sopimuskautta on lisäksi mahdollista jatkaa kolmella (1) yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1+1+1). Tilaaja ilmoittaa mahdollisesta option käyttöönotosta kolme (3) kuukautta ennen sopimus- / optiokauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kolmella (1) yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1+1+1). Tilaaja ilmoittaa mahdollisesta option käyttöönotosta kolme (3) kuukautta ennen sopimus- / optiokauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

TOIMIALAREKISTERIIN MERKITSEMINEN Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu toimittamaan hankintayksikön pyynnöstä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista. Vastaus ilmoitetaan ESPD-lomakkeella.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

RATING ALFA Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A, tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B taikka riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Vastaus (eli Rating Alfa -luokitus) ilmoitetaan ESPD-lomakkeella.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

REFERENSSIT Tarjoajalla on esittää vähintään yksi (1) referenssi, joka osoittaa tarjoajalla olevan kokemusta korkeakoulukirjastolle toteutetusta kirjastoaineistojen toimittamisesta. Referenssi ei saa olla päättynyt yli kolme (3) vuotta sitten laskettuna tarjousten jättämiselle asetetusta määräpäivästä. Vastaus ilmoitetaan ESPD-lomakkeella nimeämällä referenssiasiakas sekä ilmoittamalla referenssiasiakkaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Ilmoita myös referenssin ajankohta muodossa (kk/vvvv - kk/vvvv).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.12.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.11.2019
«« Takaisin