«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kiertokaari Oy : Ruskon jätekeskuksen ulkopuoliset kappaletavarakuljetukset

11.11.2019 15:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023296
Tarjoukset 13.12.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kiertokaari Oy
Y-tunnus 2650662-4
Yhteyshenkilö Mari Juntunen
Postiosoite Ruskonniityntie 10
Postinumero 90620
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Sähköpostiosoite mari.juntunen@kiertokaari.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kiertokaari.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=260315&tpk=de04b82c-8a38-4b47-8a1d-ba853a0a9c3d
Hankintayksikön luonne
Muu: kunnallinen osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ruskon jätekeskuksen ulkopuoliset kappaletavarakuljetukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
260315
Hankinnan kuvaus

Kiertokaari pyytää tarjousta jätekeskuksen ulkopuolisista kappaletavarakuljetuksista. Suurin osa kuljetuksista sisältää vaarallisia aineita, jolloin kuljetus suoritetaan vaarallisen jätteen kuljetuksena.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Jätteiden kuljetuspalvelut. (90512000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulun seutu (S171)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kts. tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan hankintalain 125§:n mukaisesti. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjoaja on velvollinen täyttämään tilaajavastuulain (22.12.2006/1233) mukaisen selvitysvelvollisuutensa. Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää tarjoajalta tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä. Hankinnan tarjous-, suunnittelu- ja käyttövaiheen kielenä on suomi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.12.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin