«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : LED katuvalaisimien hankinta

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023268
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-539100
Osallistumishakemukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=261551&tpk=15da2e56-a0af-4572-a840-7a4269e5da0c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Hannikaisenkatu 17
Postinumero:40340
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Piispanen
Puhelin:+358 505260491
Sähköpostiosoite:jukka.piispanen@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/ulkovalaistus

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=261551&tpk=15da2e56-a0af-4572-a840-7a4269e5da0c

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=261551&tpk=15da2e56-a0af-4572-a840-7a4269e5da0c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
LED katuvalaisimien hankinta
Viitenumero:
300807
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valaistuslaitteet ja sähkölamput. (31500000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikön tavoitteena on hankkia markkinoilta kevyen liikenteen väylillä ja kaduilla käytettäviä valaisimia. Hankittavat valaisimet tulee olla varustettuna Zhaga-liittimellä. Tällä hankintayksikkö haluaa varmistaa valaisimien sopivuuden tulevaisuudessa hankittaviin valaisinkohtaisen ohjauksen mahdollistaviin ohjausjärjestelmiin ja IoT- ratkaisuihin. Hankinta toteutetaan kilpailutettuna neuvottelumenettelynä. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia 24 kk sopimusaikana noin 1000 valaisinta. Määrä tarkentuu kun tarjoukset on saatu ja talousarviot on hyväksytty. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 350000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on hankkia katuvalaisinten tuoteperhe, joka edesauttaa yhtenäisen kaupunkikuvan saavuttamista. Lisäksi hankinta mahdollistaa korvaavien valaisinten nopean saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Hankinta toteutetaan kilpailutetulla neuvottelumenettyllä. Menettely sisältää neuvotteluja osallistumishakemusten perusteella valittujen toimijoiden kanssa. Neuvotteluihin valitaan ehdokkaat, joilla on hankinnan laajuuteen ja tavoitteisiin nähden soveltuvat tekniset ratkaisut. Toimittajalla tulee olla riittävä kokemus ulkovalaistusvalaisimien toimittamisesta julkiselle sektorille, taloudellinen vakavaraisuus ja edellytykset vastata toimittamiensa valaisimien takuuaikaisista velvoitteista. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia 24 kk sopimusaikana 1000 valaisinta. Määrä tarkentuu kun tarjoukset on saatu ja talousarviot on hyväksytty. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla. Katuvalaisintuoteperhettä tullaan käyttämään kevyen liikenteen väylien, asuntokatujen sekä pää- ja kokoojakatujen valaisemiseen. Valittavalta toimittajalta tulee löytyä kaksi eri runkokokoa, joilla voidaan valaista em. kohteet. Tuoteperheen valaisimet tulee olla aidosti muotokieleltään yhteneväiset, eikä eri malleja voi yhdistää samaksi tuoteperheeksi. Tuoteperheen katuvalaisimia tulee olla saatavissa vähintään kolmella eri valonjako-optiikalla varustettuna. Kaikkien hankittavien valaisimien värilämpötila on oltava 3000 K. Hankittavat valaisimet tulee olla varustettuna Zhaga-liittimellä. Tällä hankintayksikkö haluaa varmistaa valaisimien sopivuuden tulevaisuudessa hankittaviin valaisinkohtaisen ohjauksen mahdollistaviin ohjausjärjestelmiin ja IoT- ratkaisuihin. Hankintayksikkö voi ostaa valitulta toimittajalta lisäksi vähäisessä määrin myös puistovalaisimia, jos ne voidaan toimittaa vastaavalla ohjausratkaisulla. Näiden valaisimien hankinnasta neuvotellaan erikseen sopimusaikana. Sopimusta voivat käyttää myös Jyväskylän kaupungin muut hallintokunnat. Niiltä osin hankittavat määrät jäävät kuitenkin vähäisiksi. Valaisinten tarkemmat vaatimukset on esitetty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit ja liitteessä "Jyväskylän katuvalaisimien muotoilun määritykset 2019".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
350000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimusta yhdellä vuodella, alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisilla ehdoilla ja hinnoilla. Tämän option käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä päättää hankintayksikkö ennen sopimuksen päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankinnan yleisinä sopimusehtoina noudatetaan JYSE 2014 tavarat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 28.2.2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.11.2019
«« Takaisin