«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus:
Limingan kunta : KESKEYTYSILMOITUS Limingan liikuntahallin käyttöoikeusurakka

12.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023265
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 219-538586

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Limingan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186553-2
Postiosoite:Liminganraitti 10 C
Postinumero:91900
Postitoimipaikka:LIMINKA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eemeli Antinmaa
Puhelin:+358 444973645
Sähköpostiosoite:eemeli.antinmaa@promen.fi
NUTS-koodi:Liminka (K425)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liminka.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Limingan liikuntahallin käyttöoikeusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta toteutetaan julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) (jäljempänä "hankintalaki") 4 §:n mukaisena käyttöoikeusurakkana, missä tarjoaja rakennuttaa tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden toiminnalliset, laadulliset ja tekniset vaatimukset täyttävän liikuntahallin osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Liminka (K425)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Liikuntahalli toteutetaan osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Limingan liikuntahallia koskeva käyttöoikeusurakka. Tarjoaja vastaa liikuntahallirakennuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja operoinnista ja osavuokraa rakennettavan liikuntahallirakennuksen vuokrasopimusluonnoksessa määritellyllä palvelukokonaisuudella Limingan kunnalle 12 vuoden vuokra-ajaksi tämän hankintailmoituksen mukaisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Limingan kunta toimii kohteen osavuokraajana ja vuokraa sen käyttöönsä peruskoulun lukukauden (elo-toukokuu) toiminta-aikana arkipäivisin (ma-pe) klo 08.00 – 16.00 edellä mainituksi vuokra-ajaksi. Limingan kunta vuokraa tätä hankintaa varten tontin tarjoajan käyttöön erillisellä maanvuokrasopimuksella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteTarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras.
PerusteHinnan (kokonaisvuokra = vuokra-aika x (tarjottu pääomavuokra + tarjottu ylläpitovuokra)) painoarvo on 80 %
PerusteLaadun painoarvo on 20 %. Laadun osatekijät kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:144 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 113-278656

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Limingan liikuntahallin käyttöoikeusurakka

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta keskeytetään 125§ mukaisesti, koska hankinnasta saatiin vain yksi hyväksyttävä tarjous eikä todellista kilpailua näin ole syntynyt.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.11.2019
«« Takaisin