«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy : Kiinteistöjen rakennustyöt, LVI-työt ja sähkötyöt (Kankaanpään Asunnonhankinta Oy)

12.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023262
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 219-537782
Tarjoukset 16.12.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=253820&tpk=b4b33a5c-79f3-4dc9-8325-be858a217224

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kankaanpään Asunnonhankinta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0133502-1
Postiosoite:Kuninkaanlähteenkatu 4
Postinumero:38700
Postitoimipaikka:Kankaanpää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tiia Luomanen
Sähköpostiosoite:tiia.luomanen@sarastia.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntapro.fi/hankinta-ja-kilpailutuspalvelut

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=253820&tpk=b4b33a5c-79f3-4dc9-8325-be858a217224

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=253820&tpk=b4b33a5c-79f3-4dc9-8325-be858a217224
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomaisen omistama tytäryhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiinteistöjen rakennustyöt, LVI-työt ja sähkötyöt (Kankaanpään Asunnonhankinta Oy)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erilaiset korjaus- ja huoltopalvelut. (50800000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sarastia Oy:n kilpailutuspalvelut pyytää Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne kiinteistöjen rakennus-, LVI- ja sähköasennustöistä. Hankinta on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen: 1. Tilojen korjaus- ja kunnossapitotyöt 2. LVI-korjaustyöt 3. Sähköasennustyöt Sopimuskausi on 2+2 vuotta. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimustoimittajaksi valitaan 5-7 vertailussa eniten pisteitä saanutta soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa per osakokonaisuus. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 420000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tilojen korjaus- ja kunnossapitotyöt
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7), Rakennustyöt: tarkastaminen ja korjaus (IA23-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kankaanpää

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne tilojen korjaus- ja kunnossapitotöistä ja rakennusteknisistä töistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
240000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen. Optiokausi tulee automaattisesti käyttöön ellei hankintayksikkö kirjallisesti toisin ilmoita viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
LVI-korjaustyöt
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kankaanpää

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne LVI-korjaustöistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
128000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen. Optiokausi tulee automaattisesti käyttöön ellei hankintayksikkö kirjallisesti toisin ilmoita viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sähköasennustyöt
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kankaanpää

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne sähköasennustöistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
52000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen. Optiokausi tulee automaattisesti käyttöön ellei hankintayksikkö kirjallisesti toisin ilmoita viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohta Soveltuvuusvaatimukset

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimuspohja liitteineen. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta hankintayksikön ja valitun tarjoajan välille. Sopimus hankintayksikön ja valitun tarjoajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy valitusta tarjoajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on hankintayksiköllä oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 21

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.12.2019 10:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi/fi/
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.11.2019
«« Takaisin