«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Finrail Oy : Tietopyyntö: Huolto-; kunnossapito- ja ylläpitopalvelu rautatiejärjestelmille

12.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023246
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 219-537564

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finrail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2512095-7
Postiosoite:Palkkatilanportti 1
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuija Sinkkonen
Puhelin:+358 504384809
Sähköpostiosoite:hankinnat@tmfg.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tmfg.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
julkisoikeudellinen laitos, valtion erityistehtäväyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Huolto-; kunnossapito- ja ylläpitopalvelu rautatiejärjestelmille
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä asiakirja ei ole ennakkoilmoitus, kausi-ilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tarkoitus on selvittää tarjolla olevia yrityksiä huolto-, kunnossapito- ja ylläpitopalveluun rautatiejärjestelmille, tarjolla olevia ratkaisuja ja vaihtoehtoja palveluille. Tarkoitus on käydä mahdollisesti teknistä vuoropuhelua sekä kerätä tietoa mahdollista hankintavalmistelua varten. Tällä tietopyynnöllä selvitellään huolto-, kunnossapito- ja ylläpitopalvelujen markkinoita rautatiejärjestelmille. Tämän tietopyynnön kohteena ovat Finrail Oy:n koneiden, laitteiden ja järjestelmien huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelu, tarkastukset, säädöt ja muut erikseen sovittavat tehtävät rautatiejärjestelmille.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautateiden liikenteenohjauslaitteet. (34632000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän tietopyynnön kohteena ovat Finrail Oy:n (jäljempänä Hankintayksikkö) koneiden, laitteiden ja järjestelmien huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelu, tarkastukset, säädöt ja muut erikseen sovittavat tehtävät rautatiejärjestelmille. Palvelun tavoitteena on kustannustehokas ja laadukas toiminta, jossa huolehditaan koneiden, laitteiden ja järjestelmien toiminnasta koko niiden elinkaarenajan. Koneet, laitteet ja järjestelmät ovat 24/7- periaatteella käytössä ja tällä palvelulla pyritään turvaamaan niiden katkeamaton käyttövarmuus. Huolto- ja korjaustöiden ennakoinnin tavoitteena on se, että laitteissa on mahdollisimman vähän vika- ja häiriötilanteita. Osa palvelua on 24/7- periaatteella toimiva päivystys- ja varaosapalvelu. Hankinnan kohteet on kuvattu tietopyynnön liitteissä 1 ja 2.

II.2.14) Lisätiedot:

Mikäli markkinakartoitusselvityksen jälkeen alkaa varsinainen hankintaprosessi, noudatetaan erityisalojen hankintalakia (1398/2016).

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.6.2020

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikkö pyytää palautetta hankinnan kohteeseen liittyvästä palvelusta. Tämä tietopyyntö ja siihen liittyvä liitteet 1 ja 2 ovat saatavilla 29.11.2019 klo 12 saakka osoitteesta: hankinnat@tmfg.fi. Tilaus tietopyynnöstä tulee tehdä ko. osoitteeseen ja sähköpostiviestin aihekenttään kirjoitetaan ”Tietopyyntö huolto-, kunnossapito- ja ylläpitopalvelu rautatiejärjestelmille”. Tietopyynnön liitteet 1 ja 2 sekä linkki sähköiseen vastauspalveluun Webropol lähetetään sähköpostiviestissä olevaan osoitteeseen. Vastaukset tietopyyntöön tulee toimittaa viimeistään 2.12.2019 klo 16 mennessä Webropolin kautta. Tietopyyntö ei velvoita Hankintayksikköä tai muita hankintamenettelyssä mukana olevia hankintayksikön asemassa olevia tahoja toteuttamaan hankintaa. Mikäli tietopyynnössä kuvattu hankinta päätetään toteuttaa, se voi poiketa sisällöltään tästä tietopyynnöstä liitteineen. Asiakirjat liitteet 1 ja 2 ovat alustavia ja voivat muuttua, mikäli hankintaprosessi etenee. Hankintayksikköä ei sido tämä tietopyyntö ja mahdollisesta hankintaprosessin etenemisestä tehdään erillinen päätös. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen tai mahdolliseen tekniseen vuoropuheluun osallistuminen tai tekniseen vuoropuheluun osallistumattomuus eivät ole edellytys tai este kilpailutukseen osallistumiselle eivätkä sido ketään. Vastaamisesta tai tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.11.2019
«« Takaisin