«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Lohjan kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS: Järnefeltin yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen KVR-urakkana

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023231
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-534128

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lohjan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1068322-0
Postiosoite:Karstuntie 4
Postinumero:08100
Postitoimipaikka:Lohja
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kari Komonen
Puhelin:+358 443694477
Sähköpostiosoite:kari.komonen@lohja.fi
NUTS-koodi:Lohja (K444)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lohja.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Järnefeltin yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen KVR-urakkana
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Järnefeltin yhtenäiskoulun uudisrakennus, joka suunnitellaan ja rakennetaan nykyisen Järnefeltin koulun viereen Lohjan kaupungin (jäljempänä ”Tilaaja” tai ”Hankintayksikkö”) tarpeisiin KVR-urakkana. Järnefeltin yhtenäiskoulun suunnittelu suoritetaan alustavasti välillä 9/2019 – kevät 2020 ja Järnefeltin yhtenäiskoulun on oltava valmiina ja käyttöön otettavissa viimeistään keväällä 2022. Hankinnan vähimmäisvaatimukset ja valitun urakoitsijan velvollisuudet on kuvattu tarkemmin tässä osallistumispyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa. Hankinta-asiakirjoja voidaan tarkentaa hankintamenettelyn aikana. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 55 % ja laadun 45 %. Hankinnasta on tarkoitus tehdä sopimus yhden urakoitsijan kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lohja (K444)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lohjan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.8.2019 § 76 hyväksynyt Järnefeltin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman, jonka mukaan rakennetaan n. 7400 brm2:n uudisrakennus Järnefeltin nykyisen koulurakennuksen viereen. Hyväksytty hankesuunnitelma perustuu käyttäjien laatimaan tilaohjelmaan, ja siinä esitetyt tila- ja pohjaratkaisut toimivat lähinnä viitteellisinä ohjeina tulevalle koulurakennukselle, joten hankesuunnitelman teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja voidaan modifioida. Nykyisen koulurakennuksen purkaminen suoritetaan erillisurakkana. Vanha liikuntahalli säilytetään ja peruskorjataan ja joka on myös erillishankinta, eikä kuuluu tähän KVR-urakkaan. Kaupunginhallitus on päättänyt 2.9.2019 § 245 selvityttää vuonna 2006 rakennetun H-osan (1168 brm2) hyödyntämisen Järnefeltin koulun kilpailutuksessa tai muussa käytössä. Näin ollen hankinnan laajuus voi vielä muuttua.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoushinta55
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Energiatehokkuus ja talotekniikka10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Ympäristötekijät ja arkkitehtuuri10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Käytettävyys ja toimivuus20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Takuuaika5
Hinta 55
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 188-456447

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Järnefeltin yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen KVR-urakkana

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Järnefeltin yhtenäiskoulun rakennusurakan hankinta keskeytetään, koska Lohjan kaupunki ei saanut yhtään osallistumispyynnön mukaista hakemusta ja hakemuksia saatiin vain kaksi. Hankinnan keskeyttämiselle on lainsäädännön tarkoittama todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi ehdokkaisiin. Lohjan kaupungin tavoitteena on julkaista Järnefeltin yhtenäiskoulun rakennusurakasta uusi hankintailmoitus marraskuussa 2019.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.11.2019
«« Takaisin