«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : Kylmälaitteiden huollot ja korjaukset Hämeenlinnan palveluyksikön kohteissa

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023213
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-536503
Osallistumishakemukset 18.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustushallinnon rakennuslaitos
Kansallinen henkilötunnus 0988874-7
Postiosoite PL1
Postinumero 49401
Postitoimipaikka Hamina
Maa Suomi
Vastaanottaja Tiia Päivärinta
Puhelin +358299831067
Sähköpostiosoite tiia.paivarinta@phrakl.fi
Faksi +358299831251
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.phrakl.fi
Tarjousten ja osallistumispyyntöjen sähköinen toimittaminenhttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259837&tpk=1f962385-ba3e-46f1-aace-c316b6ab020c
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Muu: Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Kylmälaitteiden huollot ja korjaukset Hämeenlinnan palveluyksikön kohteissa

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut Palvelun pääluokkaHuolto- ja korjauspalvelut (1)
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Hattula ja Riihimäki
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Hämeenlinnan palveluyksikön ylläpitämien kohteiden jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden lakisääteiset huolto-, korjaustyöt ja määräaikaistarkastukset sekä mahdolliset asennustyöt. Hankintaan sisältyy tilaajan oikeus palveluihin liittyvien uusien laitteiden hankintaan toimittajalta sekä niiden asennukset että vanhojen laitteiden saneeraukset. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta, eli tilaajalla on myös oikeus hankkia hankinnan kohde kokonaan tai osittain jollain muulla tavalla. Edelliseen perustuen tilaaja voi esimerkiksi halutessaan kilpailuttaa erikseen uusien laitteiden hankinnat ja laitteiden saneeraukset.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Kylmälaitteiden korjaus ja huolto. (50730000-1)
II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Kylmälaitteet. (42513200-7)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin

Kyllä

Tarjoukset voivat koskea: Yhtä tai useampaa osaa

II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

400000.00 - 470000.00 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

II.2.3 Tietoa hankinnan jatkamisesta

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: Kyllä

Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa: 1

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.12.2019 klo 12.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1 Kyse on toistuvasta hankinnasta

Kyllä

Myöhempien ilmoitusten ennakoitu julkaisuajankohta:

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
11.11.2019

Liite B: Osia koskevat tiedot

Osa N:o: 1 Nimi: Kylmälaitteiden huollot ja korjaukset Hattula
1) Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena ovat Hattulassa ja sen lähialueilla (mm. Padasjoella) olevien kohteiden jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden lakisääteiset huolto-, korjaustyöt ja määräaikaistarkastukset sekä mahdolliset asennustyöt. Hankintaan sisältyy tilaajan oikeus palveluihin liittyvien uusien laitteiden hankintaan toimittajalta sekä niiden asennukset että vanhojen laitteiden saneeraukset. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta, eli tilaajalla on myös oikeus hankkia hankinnan kohde kokonaan tai osittain jollain muulla tavalla. Edelliseen perustuen tilaaja voi esimerkiksi halutessaan kilpailuttaa erikseen uusien laitteiden hankinnat ja laitteiden saneeraukset. Sopimuksen kesto: Sopimuskausi on 4 vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Sopimus sisältää lisäksi 3 vuoden option.
2) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Kylmälaitteiden korjaus ja huolto. (50730000-1)
2) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Kylmälaitteet. (42513200-7)
3) Määrä tai laajuus
Hankinnan ennakoitu arvo on arvio ja eikä sido tilaajaa. 200000.00 270000.00
Osa N:o: 2 Nimi: Kylmälaitteiden huollot ja korjaukset Riihimäki
1) Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena ovat Riihimäen ja sen lähiseutujen sekä Lahden seudulla olevien kohteiden jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden lakisääteiset huolto-, korjaustyöt ja määräaikaistarkastukset sekä mahdolliset asennustyöt. Hankintaan sisältyy tilaajan oikeus palveluihin liittyvien uusien laitteiden hankintaan toimittajalta sekä niiden asennukset että vanhojen laitteiden saneeraukset. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta, eli tilaajalla on myös oikeus hankkia hankinnan kohde kokonaan tai osittain jollain muulla tavalla. Edelliseen perustuen tilaaja voi esimerkiksi halutessaan kilpailuttaa erikseen uusien laitteiden hankinnat ja laitteiden saneeraukset. Sopimuksen kesto: Sopimuskausi on 4 vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Sopimus sisältää lisäksi 3 vuoden option.
2) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Kylmälaitteiden korjaus ja huolto. (50730000-1)
2) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Kylmälaitteet. (42513200-7)
3) Määrä tai laajuus
Hankinnan ennakoitu arvo on arvio ja eikä sido tilaajaa. 150000.00 200000.00
«« Takaisin