«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tuomi Logistiikka Oy : Alkusammutusvälineiden ja niihin liittyvien huoltopalveluiden hankinta

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023204
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-534470
Tarjoukset 13.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=254766&tpk=670f6b2b-4dc2-4cca-8340-cf9ced2fee98

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postiosoite:Särkijärvenkatu 1
Postinumero:33840
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Lassi Mäkinen
Puhelin:+358 444863140
Sähköpostiosoite:lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tampereen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Lassi Mäkinen
Sähköpostiosoite:lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.tampere.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pirkanmaan pelastuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pirkanmaan Voimia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2938704-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://pirkanmaanvoimia.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tampereen Tilapalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2863261-6
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tampereentilapalvelut.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=254766&tpk=670f6b2b-4dc2-4cca-8340-cf9ced2fee98

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=254766&tpk=670f6b2b-4dc2-4cca-8340-cf9ced2fee98
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Alkusammutusvälineiden ja niihin liittyvien huoltopalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Palontorjunta-, pelastus- ja turvavälineet. (35110000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupungin, Tampereen kaupungin Tilapalvelujen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen sekä Pirkanmaan Voimia Oy:n eri yksiköiden käyttöön hankittavat alkusammutusvälineet sekä niihin liittyvät huoltopalvelut. Tilaaja valitsee toimittajaksi kokonaistaloudelliselta hinnaltaan edullisimman tarjoajan. Sopimuskausi on 1.1.2020 - 31.12.2021. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on sitoumuksetta noin 70.000€/vuosi.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 280000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin, Tampereen kaupungin Tilapalvelujen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen sekä Pirkanmaan Voimia Oy:n eri yksiköiden käyttöön hankittavat alkusammutusvälineet sekä niihin liittyvät huoltopalvelut. Tilaaja valitsee toimittajaksi kokonaistaloudelliselta hinnaltaan edullisimman tarjoajan. Arvioidut hankintamäärät perustuvat alkusammutusvälineiden ja niitä koskevien huoltopalveluiden aikaisempien vuosien hankintavolyymeihin. Arvioidut hankintamäärät on ilmoitettu tarjouspyynnön hintavertailuliitteessä (liite 1). Hankintamäärät saattavat vaihdella vuosittain eivätkä sido tilaajaa. Tarjousvertailussa käytettävien volyymituotteiden lisäksi Tampereen kaupungin, Tampereen kaupungin Tilapalvelujen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen sekä Pirkanmaan Voimia Oy:n eri yksiköt hankkivat myös muita kyseiseen tuoteryhmään kuuluvia tuotteita ja palveluja, joita ei ole erikseen määritelty. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä palveluntuottajille ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 13.3.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.12.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.11.2019
«« Takaisin